Radiologie a nukleární medicína

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětRadiologie a nukleární medicína (RAD)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Jiří Neubauer
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • A) Semináře:
 • 1. Molekulová fyzika, biologické aspekty atomové fyziky
 • 2. Magnetismus
 • 3. Laser, biologické účinky záření
 • 4. Ekologické aspekty jaderné energetiky
 • 5. Fyzikální a chemické základy skiagrafických technik
 • Ochrana před účinky záření – Zákon č.18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a vyhláška č. 307/2002 o radiační ochraně
 • B) Cvičení
 • 1. Skiagrafie, skiaskopie
 • 2. Počítačová tomografie
 • 3. Magnetická rezonance
 • 4. Ultrazvuková diagnostika, zobrazovací technika
 • 5. Vyšetřovací metody v nukleární medicíně
 • 6. Péče o pacienty před radiologickými a nuklidovými vyšetřeními
 • 7. Péče o pacienty po radiologických a nuklidových vyšetřeních

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • MÍKOVÁ, V. Nukleární medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 118 s. ISBN 978-80-7262-533-8.
 • Doporučená:
 • BLOCK, B. Průvodce sonografií. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 240 s.ISBN 80-247-0835-3.
 • SEIDL, Z., VANĚČKOVÁ, M. Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 324 s. ISBN 978-80-247-1106-5.
 • SMITH, N.C., SMITH A., PAT M. Ultrazvuk v porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2006. 192 s. ISBN 80-247-11079.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem   je seznámit studenty s odbornou činností a náplní oborů: radiodiagnostika,   radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně mezioborové   spolupráce a radiační ochrany.


Znalosti:


Student   zná základní informace o fyzikální podstatě zobrazovacích radiologických   technologií a jejich potenciálních rizicích na člověka.Dovednosti:


Student dovede připravit pacienta   k základnímu vyšetření a pečovat o pacienta o vyšetření.


Obecné způsobilosti:


Kromě   seznámení s nepříznivými vlivy diagnostických metod se zabývá i zásadami   indikování diagnostických postupů, efektivní přípravou klientů k těmto   vyšetřením, s ošetřovatelskou péčí v celém průběhu vyšetření a po jeho   skončení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím