Ošetřovatelské postupy 1/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelské postupy 1/PA (OP1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovací jednotka a její vybavení
 • Dezinfekce, sterilizace
 • Péče o hygienu klienta, prevence dekubitů a opruzenin
 • Léčebné a vyšetřovací polohy
 • Příjem, překlad, propuštění
 • Ošetřovatelský proces při zajištění vyprazdňování stolice
 • Výživa a stravování nemocných
 • Monitoring fyziologických funkcí
 • Organizace práce zdravotnického týmu
 • Zdravotnická dokumentace
 • Lékařská a sesterská vizita
 • Nemocniční lůžko a jeho vybavení
 • Nozokomiální infekce
 • Nemocniční hygiena
 • Hygienická péče u dětí
 • Výživa kojenců a malých dětí
 • Ošetřovatelský proces při zajištění vyprazdňování moče
 • Ošetřovatelský proces při podávání léků
 • Odběr biologického materiálu
 • Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků
 • Aplikace i.v. injekcí
 • Periferní žilní a centrální žilní vstupy
 • Infuzní terapie

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 273 s. ISBN 978-80-247-3420-0.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 308 s. ISBN 978-80-247-3421-7.
 • JAROŠOVÁ, D., MAJKUSOVÁ, K., KOZÁKOVÁ, R. ZELENÍKOVÁ, R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
 • DOENGES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní původce zdravotní sestry. 2.vyd. . Praha: Grada Publishing, 2011. 569 s. ISBN 80-247-0242-8.
 • Doporučená:
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., HERNOVÁ,R., ZAJÍČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 252 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 171 s. ISBN 978-80-247-1443-1.
 • VONDRÁČEK, L. et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 776 s. ISBN 978-80-247-6090-2.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP, 2002. 51 s. ISBN: 80-7013-351-1
 • KAMENÍKOVÁ, M., KYASOVÁ, M. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha: Grada, 2003. 89 s. ISBN 80-2470-285-1.
 • GURKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Klinické prostředí v přípravě sester. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0583-0.
 • VONDRÁČEK., L. WIRTHOVÁ, V., PAVLICOVÁ, J. Základy praktické terminologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3697-6.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenty získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta, zejména jeho potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí. Studující získávají znalosti v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně nozokomiálních nákaz.Znalosti:


Student umí základní výkony nutné k ošetřování pacientů. Dodržuje při výkonech lege artis postupy.Dovednosti:


Student dovede s jistotou jednotlivé výkony a procedury u klientů. Při péči respektuje individuální potřeby klienta.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím