Německý jazyk 1/PAVS-u1

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětNěmecký jazyk 1/PAVS-u1 (NJ1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Lenka Nevrklová
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Behandlungswesen -
  Gesunder Lebensstil -
  Der menschliche Körper -
  Im Krankenhaus -
  Im Krankenzimmer -
  Krankheiten -
  Medikamente

Doporučená literatura

 • Povinná: Dusilová,D.-Kolocová,V.-Pittnerová,L.: Sprechen Sie Deutsch, učebnice němčiny pro zdravotnické obory 1.Polyglot,Praha 2004. ISBN 80-86195-33-3
 • Doporučená: Karasová,E.:Deutsch für Krankenschwestern.Informatorium,Praha 2004. ISBN 80-7333-027-X.
 • Soják, K: Němčina pro vyšší zdravotní školy a bakalářské studium, Eurolex Bohemia, Praha 2004. ISBN 80-86432-84-X
 • Mokrošová, I.-Baštová, L: Němčina pro lékaře, manuál pro praxi, Grada, Praha 2009, ISBN 978-80-247-2127-9
 • Mokrošová, I.: Německo-český, česko-německý lékařský slovník, Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0218-5
 • Firnhaber-Sensen, U., Rodi, M.: Deutsch im Krankenhaus, Berufssprache für Ärzte und Pflegekräfte, Langenscheidt KG 2009, Berlin und München, ISBN 978-3-468-49527-4

Anotace

Cílem výuky německého jazyka ve studijních oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra bude neustálé rozvíjení všech základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech), ovšem v prostředí odborného jazyka z oblasti zdravotnictví. Výuka  je čtyřsemestrální, čtvrtý semestr zakončuje souborná ústní zkouška, ostatní semestry jsou zakončeny formou zápočtu. Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu


-          70% účast


-          Úspěšné průběžné testy (70%)


-          Aktivní spolupráceSouborná ústní zkouška


-          Formou colloquia


-          Pohovor nad probranými tématy


-          Komentář k obrazovému materiálu


-          Shrnutí práce 4 uplynulých semestrů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím