Finanční řízení a investiční rozhodování

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017

PředmětFinanční řízení a investiční rozhodování (FRIR)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do finančního řízení, principy finančního řízení firem
 • Finanční rozhodování, jeho pravidla, kritéria a typy
 • Krátkodobé finanční rozhodování
 • Finanční řízení cash flow
 • Dlouhodobé finanční rozhodování
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
 • Finanční analýza
 • Finanční plánování
 • Krizové financování
 • Finanční nástroje podpory podnikání
 • Stanovení hodnoty majetku

Doporučená literatura

 • Kislingerová E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010.
 • Synek M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011.
 • Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.
 • Dluhošová, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy spojenými s rozhodováním v oblasti finančního řízení podniku a jeho investičního rozhodování včetně základů finanční analýzy, finančního plánování a řízení cash-flow. Předmět se zabývá i finančními nástroji podpory podnikání z evropských i národních veřejných zdrojů.


Studenti se naučí aplikovat nejznámější metody používané ve finančním řízení v tržní ekonomice, které mají umožnit osvojit si řešení typických úloh, s nimiž se mohou setkat v praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím