Strategic Management

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017

PředmětStrategic Management (STRa)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Roman Fiala, Ph.D. ( fiala@vspj.cz )
Jazykanglicky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance and Management - platný od ZS 2016/2017 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 5 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 5 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • The nature of strategic management, vision and mission statement
 • External environment analysis
 • External environment analysis
 • Internal assessment
 • Internal assessment
 • Evaluation of external and internal factors, analysis of stakeholders´ expectations
 • Types of strategies
 • Types of strategies
 • Generating feasible alternative strategies
 • Generating feasible alternative strategies
 • Determination of relative attractiveness of feasible alternative strategies
 • Strategy implementation
 • Strategy evaluation
 • Business ethics, corporate social responsibility, globalization

Doporučená literatura

 • DAVID, F. R. Strategic management: concepts and cases. 13. vyd. New Jersey: Prentice Hall, 2010. 704 s. ISBN-13: 978-0-13-612098-8.
 • PORTER, M. E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. [online]. 2008, vol. 86, iss. 1 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: . ISSN 0017-8012.
 • PORTER, M. E. Competitive strategy: techniques for Analyzing Industries and Competitors: Free Press, 2008. 432 s. ISBN 9781416590354.

Anotace

The aim of this subject is to introduce to students to the importance of strategic management for a company and to methods for strategy formulation, implementation and evaluation. In seminars, students apply theoretical knowledge on a real company.


Knowledge: Student is able to explain difference between mission and vision statements, is able to describe types of strategies and is able to explain and describe process of strategy formulation, implementation and evaluation.


Skills: Student is able to develop mission and vision of a company, to make external environment analysis and is able to use techniques and methods of strategic management (matrices EFE, IFE, SPACE, BCG…) and to formulate feasible alternative strategies.


General capability:


Student is able to teamwork and to present results of seminar work or case studies.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím