Business Economics

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017

PředmětBusiness Economics (PEKa)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
Jazykanglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Finance and Management - platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Student is able to describe and define enterprise economic and finance system, he/she is further able describe and analyse financial result of business activities including costing and he/she is also able to solve problems in business economics.Workload: 
Lectures - 28, Tutorials - 14
Homework – 62
Total – 104 Assessment methods Conditions for awarding the course-unit credit:  1. 1.      Active participation in seminars (for absences during the semester is tolerated). 

  2. 2.      Preparation of project and its defence

  3. 3.      Successful completion of a credit test with more than 60 % correct answers. Examination:Written only. The final test is cumulative, covers material from the whole course including numerical examples. Time for elaboration: 60 minutes.


Grading rules:  F   63,99 % - 0E   64 % - 69,99 %D  70 % - 76,99 %C   77 % - 86,99 %B   87 % - 93,99 %A   94 % - 100%

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím