Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do marketingu
  2. Marketingové koncepce
  3. Marketingová strategie firmy
  4. Marketingový mix
  5. Produktová politika
  6. Cenová politika
  7. Distribuční politika
  8. Marketingová komunikace
  9. Marketingový výzkum
  10. Kupní chování zákazníků
  11. Internacionální marketing
  12. Marketing služeb
  13. Shrnutí a opakování kapitol studia
  14. Shrnutí a opakování kapitol studia
 • 1. Einführung in Marketing
  2. Marketingkonzeption
  3. Marketingkonzeption
  4. Marketing-Mix
  5. Produktpolitik
  6. Preispolitik
  7. Distributionspolitik
  8. Kommunikationspolitik
  9. Marktforschung
  10. Absatzmärkte und Kundenverhalten
  11. Internationales Marketing
  12. Dienstleistungsmarketing
  13. Zusammenfassung und Wiederholung des Kapitels des Kurses
  14. Zusammenfassung und Wiederholung des Kapitels des Kurses

Doporučená literatura

 • Povinná:
  • KOTLER, P. ARMSTRONG, G. WONG, V. SAUNDERS, J.: Grundlagen des Marketing (Pearson Studium - Economic BWL, 5. vydání. München: Pearson Studium. 2010. ISBN: 978-3-86894-014-5
  • BRUHN, M. Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis, 11. vydání, Heidelberg: Gabler Verlag. 2012. ISBN-13: 978-3834934390
  • BECKER, J. Marketing-Konzeption: Grundlagen des ziel-strategischen und operativen Marketing-Managements, 9. vydání. Vahlen. 2009. ISBN-13: 978-3800636945
 • Doporučená:
  • MEFFERT, H. BRZHN, M.: Dienstleistungsmarketing: Grundlagen - Konzepte - Methoden: Grundlagen - Konzepte - Methoden. Mit Fallstudien. 6. vydání. Wiesbaden: GWV-Fachverlage. 2008. ISBN: 978-3-8349-1012-7
  • KROEBER-RIEL, W. WEINBERG, P. GRÖPPEL-KLEIN, A. Konsumentenverhalten.9. vydání. Vahlen. 2008. ISBN-13: 978-3800635573

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím