Geografie cestovního ruchu 2

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětGeografie cestovního ruchu 2 (GECR2-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantprof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Evropa jako destinace cestovního ruchu
 • 2. Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Jižní Evropě
 • 3. Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Západní Evropě
 • 4. Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Severní Evropě
 • 5. Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu ve Střední Evropě
 • 6. Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Jihovýchodní a Východní Evropě
 • 7. Cestovní ruch v Severní Americe
 • 8. Cestovní ruch ve Střední Americe
 • 9. Cestovní ruch v Jižní Americe
 • 10. Cestovní ruch v Asii
 • 11. Cestovní ruch v Jihozápadní Asii a Severní Africe
 • 12. Cestovní ruch ve Střední a Jižní Africe
 • 13. Cestovní ruch v Austrálii a Oceánii

Doporučená literatura

 • JANOUŠKOVÁ E., CHALUPA P., HÜBELOVÁ D.: Geografie v přehledu a cvičeních pro studenty cestovního ruchu. Studijní opora VŠPJ, Jihlava 2012
 • HAMARNEH, I.: Geografie turismu. Mimoevropská teritoria. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4430-8
 • ŠTYRSKÝ, J.: Geografie cestovního ruchu. Gaudeamus. Hradec Králové, 2015
 • ŠTYRSKÝ, J., ŠÍPEK, J.: Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-442-2
 • HORÁK, S.: Geografie cestovního ruchu Evropy. Pardubice: Nakladatelství Radek Drahný, 2006. ISBN 80-903734-1-0
 • ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J.: Geografie cestovního ruchu. Karolinum Praha, 2001. ISBN 80-7248-034-08
 • MEČIAR, J.: Úvod do studia geografie. Pedagogická fakulta MU Brno, katedra geografie, 2006. ISBN 80-210-3878-0

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopni chápat příčiny a zákonitosti rozmístění cestovního ruchu v Evropě i na ostatních kontinentech v oblastech rozličné velikosti a významu. Přednášky poskytnou podrobný výklad o problematice cestovního ruchu v evropských zemích (mimo ČR) a přehledný výklad o rozmístění a rozvoji cestovního ruchu v hlavních mimoevropských turistických oblastech světa. Důraz je kladen na charakter soudobého světa, na vliv cestovního ruchu na udržitelnost dalšího rozvoje (Agenda 21). Ve cvičeních je navazováno na problematiku přednášek. Studenti se učí rozpoznat hlouběji situaci v nejvýznamnějších turistických oblastech světa. Své poznatky prezentují formou krátkých vystoupení.Odborné znalosti: Student prokazuje podrobné znalosti z geografie Evropských zemí a přehledné znalosti z geografie mimoevropských zemí. Umí charakterizovat předpoklady cestovního ruchu v hlavních turistických regionech Evropy a dalších kontinentů. Student umí vysvětlit dynamiku vývoje cestovního ruchu v hlavních turistických oblastech světa.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému, který se týká rozvoje cestovního ruchu v daném regionu. Je schopen formulovat možný dopad geografických změn na turistický region a zvažovat varianty pravděpodobného dalšího vývoje v území.


Obecné způsobilosti:  Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem. Umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn pro dané území. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím