Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětInformační a rezervační technologie v cestovním ruchu (IRT-3)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. ZA

Sylabus

 • Základní pojmy z oblasti informačních technologií
 • Informační systémy – vlastnosti, požadavky na ně, obsah, provedení
 • Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu, jejich rozdělení
 • Globální distribuční systémy - Amadeus, Galileo, Sabre, Wordspan
 • Informační a rezervačních systémy v ČR
 • Hotelové rezervační systémy
 • Informační systémy cestovní kanceláře a agentury
 • Systém rezervace letenek a GDS organizace působící v oblasti letecké dopravy: IATA, SITA, ETPCO
 • Satelitní navigace a její využití v cestovním ruchu
 • Trendy rozvoje informačních a rezervačních systémů cestovního ruchu
 • Internet a cestovní ruch – plánování tras, doprava
 • Plánování tras pomocí internetu
 • Využití grafických programů pro tvorbu propagačních materiálů
 • Internetové aplikace využitelné pro cestovní ruch

Doporučená literatura

 • HOJGR, R. GPS praktická uživatelská příručka. Brno, Cpress: 2007. ISBN 978-80-251-1734-7
 • PRUŠA, J. Svět letecké dopravy. Praha, Galileo CEE Service ČR s. r.o.: 2007. ISBN 978-80-239-9206-9
 • VAŠKO, M. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Praha: Oeconomica, 2007
 • ZELENKA, J., JONÁŠ, R. Využití počítačů v cestovním ruchu: jak přimět počítač, aby vydělával. 1. Vydá. Praha: Grada, 1998. ISBN80-7169-414-2
 • ZELENKA, J. E-Tourism v oblasti cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. ISBN 978-80-87147-07-8
 • BRAHAM, B. Computer systems in the hotel & catering industry. London: Cassell,1988. ISBN 0-304-31502-8

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti rezervačních a informačních systémů používaných v cestovním ruchu. Dále kurz studenty informuje o Internetu a jeho dopadu na cestovní ruch, o satelitní navigaci a jejím využitím v cestovním ruchu. Získá informace o konkrétních hotelových rezervačních systémech a o rezervačních systémech cestovní kanceláře, které jsou dostupné na trhu. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů z informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu, na globální, celostátní regionální a lokální systémy. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata prakticky na konkrétních informačních systémech a přístrojích GPS.Znalosti: Student zná základní globální, regionální a lokální systémy, zná princip rezervace letenek, zná internetové aplikace, které jsou využitelné pro cestovní ruch. Student dokáže formulovat požadavky na informační systém v cestovním ruchu a vhodný vybrat. 


 


Dovednosti: Student umí pracovat s konkrétním hotelovým informačním systémem a konkrétním informačním systémem pro cestovní kanceláře. Dokáže nastavit a používat outdoorové gps přístroje. Umí vytvořit v grafickém programu jednoduchý prospekt pomocí koláže. Umí najít a rezervovat letenku, automobil a ubytování pomocí globálních a dalších informačních systému.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v trendech informačních a rezervačních technologií v cestovním ruchu. Umí předvídat vývoj informačních a rezervačních technologií a zvolit správný informační systém. Dokáže využít novinek v internetových aplikacích pro cestovní ruch.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím