Metodika průvodcovské činnosti

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017

PředmětMetodika průvodcovské činnosti (MPC)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Drašarová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Základní pojmy a právní podmínky
 • 2. Kulturní a přírodní dědictví České republiky
 • 3. Zásady společenského chování pro průvodce cestovního ruchu
 • 4. Multikulturální prostředí současného věta
 • 5. Světová náboženství a jejich společenský odraz v současném světě
 • 6. Psychologicko – pedagogické aspekty práce průvodce
 • 7. Zásady první pomoci
 • 8. Vztah průvodce a CK
 • 9. Vlastnosti vedoucího zájezdu
 • 10. Příprava vedoucího na zájezd
 • 11. Převzetí zájezdu v CK
 • 12. Provedení, vyhodnocení a vyúčtování zájezdu
 • 13. Problémové situace
 • 14. Jednodenní zájezd- praktický výkon práce průvodce

Doporučená literatura

 • RUX, Jaromír. Metodika práce průvodce cestovního ruchu, díl 1 Vedoucí zájezdu. Studijní opora VŠP Jihlava, Jihlava 2012
 • RUX, Jaromír. Příručka pro vedoucí (průvodce) zájezdů. Vydání první. Praha: Idea servis, 2016. 74 stran. ISBN 978-80-88064-24-4.
 • RUX, Jaromír-MARADA Miroslav: Metodika práce průvodce cestovního ruchu, díl 2 Místní průvodce. Studijní opora VŠP Jihlava, Jihlava 2012
 • ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce. Idea Servis Praha 2007, ISBN 978-80-85970-57-9, 6. vyd.
 • BLOCK, E. Professionelle Reiseleitung. Nordis, Essen, 2004 (5. Aufl.). ISBN 3-927145-03-3
 • HORŇÁKOVÁ, E; BARTOŠOVÁ, H.: Základy předlékařské první pomoci, VŠP Jihlava 2007
 • MATHÉ, I., ŠPAČEK, L.: Etiketa, BB/art s.r.o., Praha 2005
 • ELLIADE, M.C.I. P. Slovník náboženství, Český spisovatel, Praha 1993

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky práce průvodce cestovního ruchu. Studenti se seznámí s terminologií, právními podmínkami, s prací místního průvodce i průvodce zájezdu, s jednotlivými etapami přípravy zájezdu, s jeho realizací, vyhodnocením a vyúčtováním. Část výuky probíhá v terénu formou zájezdu.


Odborné znalosti: Studenti prokazují znalosti právních předpisů, terminologie používané v normách EU a jejich českých ekvivalentů. Umí vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé fáze přípravy průvodce na provádění nebo na zájezd, vysvětlit princip a vyjmenovat pravidla a normy volného pohybu služeb v rámci EU.


Odborné dovednosti: Studenti umí pracovat s a různými zdroji informací, plánovači tras a využívat webových stránek věnovaných turismu. Dovedou navrhnout a realizovat zájezd, analyzovat a řešit konkrétní úkoly z práce průvodce včetně řešení problémových situací. Ovládá práci s moderními prostředky komunikace


Obecné způsobilosti: Studenti jsou způsobilí vykonávat všechny činnosti průvodce cestovního ruchu. Dovedou se samostatně a odpovědně rozhodovat a nést odpovědnost za svou činnost.  Jsou schopni týmové práce a vedení skupiny, orientují se v cizím prostředí, vždy dbají etických zásad. Jsou schopni domluvit se ve dvou cizích jazycích. Samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti a praktické zkušenosti v průvodcovské činnosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím