Anglický jazyk 1/CR-u4

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017

PředmětAnglický jazyk 1/CR-u4 (ANJ1CRu4)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 3 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ

Sylabus

 • Sylabus platný do zimního semestru 2016/2017 včetně:
  • Air travel. Airport announcements. Airport procedure. Cabin crew procedure.
  • Checking in. Boarding passes. Checking screens. At the check-in desk. Flight attendants.
  • Psychology questionnaire. Indirect questions. Job interview. Customs regulations.
  • Travel by sea and river - cruises and ferries. Water hols. Cruise information. The passive.
  • Passenger information. Greek ferries. A trip down the Nile. The future. Travel arrangements.
  • On-board information. International etiquette. Ships and cabins. Cabin accommodation.
  • Travel by road and rail. Comparison, contrast, reinforcement. VIA Rail Canada. A motorhome.
  • Fly-drive holidays. Coach tours. Dealing with problems. Sympathizing and calming.
  • Faxes to head office.
  • Tickets, reservations, insurance. Travel docs. Prices and facilities at hotels.
  • Calculating and quoting prices. Bookings and reservations. Stages in booking a holiday.
  • Travel agency documents. Letters. Selling an air ticket. Flight reservations. Past tenses
  • Travel insurance.. Insurance report forms. Budgets.
 • Sylabus platný od letního semestru 2016/2017:
  Kinds of Transport.
  Air-transport.
  Water-transport.
  Land-transport.
  Modal verbs.
  Phrasal verbs.
  Reporting verbs.
  Linking words.
  Comparison, contrast, reinforcement.


Doporučená literatura

 • Literatura platná do zimního semestru 2016/2017: HARDING, Keith, Going international: English for tourism. Student's book, 3. impr. Oxford: Oxford University Press, 1998, xv, 425 p. ISBN 01-945-7400-8. Doporučená literatura: GOTTHEINEROVÁ, Till, Sergej TRYML, Moderní učebnice angličtiny: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English /. Vyd. 14., upr. Praha: NS Svoboda, 2012, 710 s. ISBN 978-802-0506-276. BRENDLOVÁ, Světla, Reálie anglicky mluvících zemí: 2., dopl. vyd. Plzeň: Fraus, c1996, 79 s. ISBN 80-857-8487-4.
 • Literatura platná od letního semestru 2016/2017 Povinná literatura: materiály e-learningové opory 1CRu3 Doporučená literatura: BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892. PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím