Právo

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětPrávo (PRV-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus


 • 1. Úvod do práva, Teorie práva I.
  2. Teorie práva II.
  3. Listina základních práva a svobod, státní symboly
  4. Ústava ČR
  5. Pracovní právo I.
  6. Pracovní právo II.
  7. Živnostenský zákon, obchodní korporace
  8. Rodinné právo I.
  9. Rodinné právo II.
  10. Občanské právo
  11. Správní právo I.
  12. Správní právo II.
  13. Státní správa a samospráva

Doporučená literatura

 • Havránek, J. a kol.: Teorie práva. PrF MU Brno, Brno, 2008.
  Janků, M. a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0.
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky právního prostředí, v němž fungují jednotlivé právní subjekty. Přednášky poskytnou úvodní náhled do problematiky fungování práva ve společnosti a seznámí studenty se základy fungování práva ve společnosti, a to ve vybraných odvětvích práva.


Znalosti: Student umí popsat fungování základních právních norem ve společnosti v návaznosti na denní praxi. Vysvětlí úlohu práva a jeho potřeby ve společnosti.


Dovednosti: Student dovede vymezit svá práva a povinnosti v každodenní praxi ve společnosti.


Obecné způsobilosti: Student umí pracovat s právním názvoslovím a orientuje se v základních problémech práva v rozsahu potřebném pro praxi.  

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím