Řízení kvality výrobních procesů

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětŘízení kvality výrobních procesů (RKVP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Tyráček, Ph.D., MBA ( tyracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • • Plánování kvality
  • QFD. Přezkoumání vývoje
  • FMEA. FTA
  • DOE
  • Způsobilost procesů a zařízení
  • Analýza systému měření
  • Neustálé zlepšování. Kaizen. WCM.
  • Kvalita v nákupu
  • 7 standardních metod
  • 7 nových metod
  • Metody 5S, 5WHY
  • Sledovatelnost, NO, PO, 8D report
  • PPAP, EMPB

Doporučená literatura

 • • Plura Jiří: Plánování a neusálé zlepšování jakosti. Computer press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1
  • Tošenovský Josef, Darja Noskievičová: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex a.s., 2000. ISBN 80-7225-040-X
  • Tošenovský Josef: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, 2007. ISBN 978-80-02-01882-7
  • Tošenovský Josef: Strategie Six Sigma s využitím Balanced Scorecards. (Hypertextová učebnice na CD). Dům techniky Ostrava, 2002. ISBN 978-80-02-01898-8
  • Nenadál Jaroslav: Management partnerství s dodavateli. Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními metodami řízení kvality ve výrobních organizacích. Obsahem předmětu řízení kvality ve výrobních organizacích jsou metody zajišťování kvality převážně v hlavních procesech organizace, to znamená v předvýrobních (vývojových) i výrobních procesech. Ve cvičeních si studenti konkrétní metody procvičí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím