Praxe FŘ

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětPraxe FŘ (PRAX-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů26
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 26 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 6 26 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 6 26 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 6 24 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 6 26 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 6 26 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 6 26 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 6 24 kr. ZA

Sylabus

  • Jedním z cílů úspěšného absolvování odborné praxe je i vypracování bakalářské práce na téma dohodnuté s poskytovatelem praxe. Téma bakalářské práce by mělo vycházet z problémů, které organizace řeší na pracovištích, kde student praxi absolvuje. Při každodenním kontaktu s pracovníky organizace, kde studenti vykonávají svou odbornou praxi, je možné získat řadu podstatných zdrojů, dat a informací k vypracování především praktické části bakalářské práce. Takového plnohodnotné absolvování odborné praxe spojené se zpracováváním bakalářské práce významným způsobem doplní a obohatí studentům jejich znalosti a dovednosti získané teoretickým studiem. Což v konečném důsledku napomůže do značné míry studentům úspěšně dokončit studium na VŠPJ a lépe se uplatnit na trhu práce.

Doporučená literatura

  • • Příslušná dokumentace organizace
    • Webovské stránky organizace
    • Literatura doporučená vedoucím BP
    • Literatura zvolená studentem

Anotace

Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž se VŠPJ liší od ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po ukončení studia na VŠPJ v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím