Teorie ošetřovatelství

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětTeorie ošetřovatelství (TO-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZK

Sylabus

 • - Ošetřovatelství jako vědní disciplína.
  - Vývoj ošetřovatelství v ČR a v zahraničí.
  - Charakteristika oboru ošetřovatelství.
  - Základní terminologie, koncepce ošetřovatelství.
  - Regulační systém ošetřovatelské praxe.
  - Ošetřovatelská péče: metody péče, normy a standardy, registrace sester,
  hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství, ochrana zdraví sestry.
  - Nové kurikulum podle evropské strategie SZO.
  - Evropská strategie péče o zdraví.
  - Role sestry: osobnost a vlastnosti sestry; postavení, kompetence, vzdělávání,
  sesterské organizace.
  - Ošetřovatelská dokumentace.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  BUŽGOVÁ, R., et al. Ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 285 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3557-3.
  FARKAŠOVÁ, D., et al.. Ošetřovatelství - teorie. 1. české vyd. Martin: Osveta, 2006. 211 s. ISBN 80-8063-227-8.
  KOPÁČIKOVÁ, M., CETLOVÁ, L., STANČIAK, J. Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů/klientů. VŠPJ : 2012, 195 s. ISBN 978-80-87035-51-1.
  MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství I. díl - Systémový přístup. 1.vyd., Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-9.
  MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství II. díl - Systémový přístup. 1.vyd., Praha: Karolinum, 2003.ISBN 80-246-0428-0.
  JAROŠOVÁ, D., ŠIMIČEK, J. 2000. Teorie moderního ošetřovatelst.Ostrava : ISV nakladatelství,2000.133 s. ISBN 8085866552.
  STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 3.Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: IDVPZ,1999. ISBN 80-7013-282-5.
  STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 4. Jak provádět ošetřovatelský proces. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999.ISBN 80-7013-283-3.
  STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 11. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. ISBN 80-7013 - 368 – 6.
  KOZIEROVÁ, B. a kol. Ošetrovatelstvo I.a II.díl. 1. vyd. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0.
  KUBEROVÁ, H. 2003. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva I. diel. Ružomberok : FZ KU, 2003. 120 s. ISBN 80 – 8084 – 048 – 1.

Anotace


Cíl


Cílem je vybavit studenty informacemi o ošetřovatelství jako moderní vědní disciplíně s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Dalším cílem je seznámit studenty s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.Znalosti


Student zná filozofii, hodnotový systém předmět zkoumání, teoretické modely, standardní terminologii a klasifikační systém ošetřovatelství. Dále zná též potřeby člověka v ošetřovatelském procesu, zná hierarchii potřeb nemocných.Dovednosti


Student dovede uplatnit hlavní úkoly a funkce ošetřovatelství v praxi.Obecné způsobilosti


Studující získávají poznatky o vývoji ošetřovatelství, seznamují se s Evropskou strategii péče o zdraví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím