Vybrané kapitoly z pediatrie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětVybrané kapitoly z pediatrie (VKP)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantProf. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 4 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 4 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. ZK

Sylabus

 • 1. Koncepce současné pediatrie. Rozdělení dětského věku, charakteristika jednotlivých období, zvláštnosti péče.
  2. Růst a vývoj dítěte (somatický a psychomotorický).
  3. Výživa kojenců a starších dětí. Význam kojení.
  4. Novorozenec: fyziologický (adaptace, zásady ošetřování a péče), patologický (nezralý, dítě s nízkou porodní hmotností).
  5. Horečka: patofyziologie, terapie, komplikace. Zásady ošetřovatelské péče.
  6. Onemocnění dýchacích cest: záněty horních a dolních dýchacích cest, cystická fibróza, dušnost, zásady oxygenoterapie.
  7. Krevní choroby. Onemocnění srdce a oběhové soustavy.
  8. Onemocnění ledvin a močových cest (infekce, vrozené vývojové vady, glomerulonefritis, nefrotický syndrom).
  9. Poruchy vnitřního prostředí

Doporučená literatura

 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80
  247-3593-1.
  SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247
  3286-2.
  SEDLÁŘOVÁ, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN
  978-80-247-1613-8.

Anotace


Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Znalosti:


Student zná příznaky, diagnostiku a léčbu jednotlivých nemocí u dětí. Zná základní ošetřovatelskou péči o děti s jednotlivými nemocemi. Zná vývoj zdravého dítěte od narození do dospělosti. Zná péči o fyziologického novorozence.Dovednosti:


Student má dovednost potřebné ke zvládnutí ošetřovatelské péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím