Německý jazyk 1 / ZSP - u4

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětNěmecký jazyk 1 / ZSP - u4 (NJ1-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • die sozial Schwachen
 • Kriminalität
 • Abhängigkeit, Süchtigkeit(Drogen, Alkohol, Rauchen)
 • Essstörungen
 • Therapie

Doporučená literatura

 • Povinná: DUSILOVÁ, D., KOLOCOVÁ, V., PITTNEROVÁ, L. Sprechen Sie Deutsch?: Učebnice pro zdravotnické obory. Polyglot, 2004. ISBN 80- 86 195 -32-5
 • Doporučená:
  Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Editor Josef Bernard, Jitka Koubková. Praha: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 190 s. ISBN 978-809-0413-719.
  Povinná: DOROTHEALÉVY HILLERICH. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 80-7238-289-6

Anotace

Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, komunikace na pracovišti, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím