Problematika menšinových skupin

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětProblematika menšinových skupin (PMS-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Jana Gabrielová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vymezení základních pojmů – multikulturalismus, kultura, multikulturní společnost.
 • Vybrané modely kultury – ledovcový model kultury, model kulturních dimenzí, vývojový model interkulturní citlivosti.
 • Stereotypy a předsudky.
 • Interkulturní rozdíly v komunikaci, komunikační styly.
 • Pojetí národa v různých ideologiích – fašismus, socialismus, anarchismus, neonacismus, hnutí skinheads.
 • Národnostní menšiny, migranti a cizinci v České republice.
 • Romové – historický kontext, tradiční a novodobá kultura Romů (proměny identity), principy sociální inkluze Romů, metody sociální práce.
 • Přístupy k práci s menšinami – základní typologie, znaky a imperativy antiopresivních přístupů.
 • Židé, židovská otázka.
 • Sexuální menšiny.
 • Mediální obraz menšin – kritická analýza mediálních informací.

Doporučená literatura

 • Šmídová, M., Vávra, M., Čížek, T.Inventura předsudků. Praha: Academia, 2017.
 • Charvát, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007.
 • Kol. autorů. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 2008.
 • Kurylo, A. Inter/Cultural Communication: Representation and Construction of Culture. California: SAGE Publications, 2013.
 • Průcha, J. Multikulturní výchova Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2011.
 • Gabrielová, J. Problematika menšinových skupin. VŠPJ: Katedra sociální práce. Studijní opora. 2017.

Anotace

Cíle: Seznámit studenty se základními teoretickými přístupy problematiky menšin a jejich možnostmi využití v praxi zdravotně sociálního pracovníka.Znalosti:


Znalost základních pojmů a teorií kultury, teorie vzniku a typologie stereotypů a předsudků, principy interkulturní komunikace, základní kulturní charakteristiky vybraných etnických, národnostních, náboženských a sexuálních menšin, typologie hlavních problémů v sociální práci s menšinami.Dovednosti:


Porozumění vzniku jevu jako jsou předsudky, etnické konflikty, interkulturní komunikační nedorozumění, potřeby menšin v sociální práci, využití konkrétních technik a metod sociální práce s menšinami.Obecné způsobilosti:


Základní všeobecný přehled a pochopení kontextu soužití v multikulturní nebo interkulturní společnosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím