International Business Week domácí

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětInternational Business Week domácí (IBWd)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 kr. ZA

Sylabus

 • Projektová aktivita probíhá blokovou výukou na VŠPJ v rozsahu 28 hodin soustředěnou do jednoho týdne. Vyučovacím jazykem je angličtina.
 • Studentům bude na začátku International Business Weeku (IBWd) představena případová studie a úkoly, které budou v mezinárodních týmech řešit.
 • Vybranou problematiku studentům vysvětlí odborníci na dané téma.
 • Součástí programu jsou exkurze do firem nebo institucí.
 • Studenti budou během týdne spolupracovat v mezinárodních týmech na řešení úkolů, diskutovat a zpracovávat výsledky.
 • Prezentace řešení daných úkolů proběhnou na konci týdne, hodnotit je bude komise složená z domácích a zahraničních akademických pracovníků.
 • IBWd pořádaný KES v termínu 3. – 7.4.2017 je zaměřený na finanční řízení daného podniku. Vybraným partnerem je Pivovar Bernard.
 • IBWd pořádaný KSP v termínu 1.5. - 5.5.2017 je zaměřený na sociální práci v psychiatrii.
 • Hodnocení:
  50 % - spolupráce v týmech, podíl na řešení zadaných úkolů, aktivní účast na lekcích a ekxkurzích;
  30% - ústní prezentace a schopnost odpovídat na otázky komise;
  20% - kvalita ppt prezentace.
 • Požadavky na zápočet:
  1. Zúčastnit se úvodní informační schůzky o průběhu IBW.
  2. Splnit úkoly vyplývající z úvodní informační schůzky (především příprava prezentace a dalších reprezentačních materiálů o VŠPJ a ČR)
  3. Aktivní účast na řešení případové studie, prezentaci výsledků a dalším doprovodném programu během IBWd.

Doporučená literatura

 • Studijní materiály a prezentace.

Anotace

International Business Week domácí (IBWd) je označení pro týdenní projektové aktivity, které se konají na partnerských vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě IBW. Studenti jsou pořádající partnerskou vysokou školou (VŠPJ) rozděleni do týmů. Každý tým je složený ze studentů různých národností, z každé zapojené zahraniční VŠ přijede maximálně 5 studentů – bude tak zachován mezinárodní charakter akce. Studentské týmy řeší reálnou případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Součástí týdne je i návštěva místní firmy nebo instituce, kulturní program a společná večeře. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé zapojené zahraniční vysoké školy obvykle doprovází akademický pracovník, který se podílí na koučování a hodnocení studentů. Po splnění všech zadaných úkolů studenti obdrží na závěr týdne certifikát.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím