Sociální politika I.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětSociální politika I. (SP1-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1) Sociální systém a jeho funkce
  2) Pojetí sociální politiky
  3) Funkce a principy sociální politiky
  4) Základní pojmy sociální politiky
  5) Historie sociální politiky
  6) Aktéři sociální politiky
  7) Nástroje sociální politiky
  8) Financování sociální politiky
  9) Životní a existenční minimum
  10) Chudoba a stav nouze hmotné a sociální
  11) Koncept sociálního vyloučení
  12) Teorie sociálního státu
  13) Politické ideologie ve vztahu k sociální politice
  14) Organizace sociálního systému v ČR

Doporučená literatura

 • HANZL, D. Sociální politika. Jihlava: VŠPJ, 2014.
 • KREBS, V.: Sociální politika. Praha. Codex, 1997
  VEČEŘA, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha. Sociologické nakladatelství, 1993
  KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha. Victoria Publishing, 1997
  TOMEŠ, I.: Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. Praha. Socioklub, 1996
  KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha. Slon, 2011.
  KACZOR, P. Sociální politika a sociální systém ČR. Praha. Oeconomica, 2015.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti sociální politiky, se zaměřením na národní a mezinárodní přehled. Pochopit a umět vysvětlit vliv sociální politiky státu na kvalitu života občanů, na vznik a vývoj sociálních událostí.Znalosti:


Studující disponuje vědomostmi o tvorbě a fungování sociální politiky v ČR a v Evropě. Umí analyzovat základní mechanismus fungování sociální politiky. Má přehled o mezinárodních aspektech sociální politiky a jejím vlivu na formování domácí sociální politiky. Umí posoudit vliv sociální politiky na jednotlivé sociální události.Obecné způsobilosti:


Všeobecný přehled o trendech, nástrojích a perspektivách sociální politiky realizované v ČR. Studující se orientuje v sociální politice, průběžně sleduje a vyhodnocuje aktuální situaci v oblasti sociální politiky (v ČR i v širším mezinárodním kontextu).


 


Pro získání zápočtu: Zpracování seminární práce z dané problematiky, dle zadaných kritérií a v závislosti na podmínkách zakončení předmětu. Následná zkouška je ústní. Na společném disku S budou umístěny informace a studijní materiály pro studenty. Další informace dostávají studenti mailem a také informačního systému VŠPJ.


Individuální konzultace probíhají po dohodě studentů s vyučujícím.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím