Sociální politika II.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětSociální politika II. (SP2-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1) Sociální pojištění
  2) Sociální pomoc
  3) Státní sociální podpora
  4) Vzdělávací politika
  5) Politika bydlení
  6) Zdravotní politika
  7) Politika zaměstnanosti
  8) Stáří jako sociální událost
  9) Sociálně – právní ochrana dětí
  10) Náhradní rodinná výchova
  11) Výchovná opatření
  12) Sociální politika EU a světa

Doporučená literatura

 • HANZL, D. Sociální politika. Jihlava: VŠPJ, 2014.
 • KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha. Victoria Publishing, 1997 MUSIL, L.: Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno, 1996 TOMEŠ, I.: Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. Praha. Socioklub, 1996 TWELVETREES, A.: Comunity Work. London. Palgrave, 2002 WALSH, M., STEPHENS, P., MOORE, S.: Social Policy & Welfare. Nelson Thornes Cheltenham, 2005

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti sociální politiky, se zaměřením na národní a mezinárodní přehled. Pochopit a umět vysvětlit vliv sociální politiky státu na kvalitu života občanů, na vznik a vývoj sociálních událostí.Znalosti:


Studující disponuje vědomostmi o tvorbě a fungování sociální politiky v ČR a v Evropě. Umí analyzovat základní mechanismus fungování sociální politiky. Má přehled o mezinárodních aspektech sociální politiky a jejím vlivu na formování domácí sociální politiky. Umí posoudit vliv sociální politiky na jednotlivé sociální události.Obecné způsobilosti:


Všeobecný přehled o trendech, nástrojích a perspektivách sociální politiky realizované v ČR. Studující se orientuje v sociální politice, průběžně sleduje a vyhodnocuje aktuální situaci v oblasti sociální politiky (v ČR i v širším mezinárodním kontextu).Zakončení předmětuZápočet formou vědomostního testu a zpracování práce na zadané téma, následuje ústní zkouška.


 


Individuální konzultace probíhají po dohodě studentů s vyučujícím.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím