Úvod do psychoterapie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětÚvod do psychoterapie (UPSY)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2022/2023 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Psychoanalyticko – psychodynamický
 • Humanisticko - prožitkový
 • Kognitivně - behaviorální
 • Směr zaměřený na rodiny a další systémy
 • Integrativní proud
 • Další směry a trendy - odborníci z praxe ve výuce představí svůj konkrétní způsob práce s lidmi v psychoterapii

Doporučená literatura

 • VYBÍRAL, Z., ROUBAL, J.: Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010.
 • YALOM, I. D.: Chvála psychoterapie: otevřený dopis nové generaci psychoterapeutů a jejich pacientů. Praha: Portál, 2012.
 • YALOM, I. D.: Láska a její kat: deset povídek, které odhalují touhy a motivace lidské duše. Praha: Portál, 2010.
 • HALEY, J.: Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona. Praha: Triton, 2003.
 • CABY, F., CABY, A.: Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou. Praha: Portál, 2019.
 • KEENEY, H., KEENEY, B.: The Creative Therapist in Practice. New York: Routledge, 2019.

Anotace

Student se seznámí s hlavními proudy současné psychoterapie, dokáže kriticky zhodnotit využití vybraných intervencí a technik používaných v psychoterapii a jejich využitelnost pro zdravotně sociálního pracovníka při práci s klienty. Do výuky jsou zváni odborníci z praxe, kteří zprostředkují studentům své zkušenosti s poskytováním psychoterapie.  


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím