Veřejné zdravotnictví

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětVeřejné zdravotnictví (VZDvKSP-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni našeho státu, dále se zdravotnickými systémy a sítí zdravotnických a sociálních zařízení. Poskytuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva české republiky. Zabývá se vlivem způsobu života na zdravotní stav různých skupin obyvatelstva. Dále poskytuje informace o stavu životního prostředí u nás. Zabývá se strategií péče o zdraví ve světě a v naší republice Součástí je mezinárodní klasifikace a zdravotnická statistika.Cíl:


Cílem je seznámit studenty se zdravotní politikou WHO a její realizací na úrovni   našeho státu, dalším cílem je informovat o zdravotnických systémech a sítích   zdravotnických a sociálních zařízení. Poskytnout informace o zdravotním   stavu obyvatelstva české republiky. Vybavit studenty informacemi o vlivech   způsobu života na zdravotní stav různých skupin obyvatelstva. Dále   poskytuje informace o stavu životního prostředí u nás. Seznámit studenty se   strategií péče o zdraví ve světě a v naší republice. Součástí je i mezinárodní   klasifikace a zdravotnická statistika.Znalosti:


Student zná základní politiku WHO a jej realizaci   v České republice. Zná systémy zdravotnictví u nás a v Evropě.   Zná faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva. Student zná různé strategie   péče o zdraví u nás a ve světě.Dovednosti:


Student dovede uplatnit v praxi informace   týkající se zdravotního stavu obyvatelstva. Rozezná jednotlivé systémy   zdravotnictví.Obecné   způsobilosti:


Studující   získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti   s touto zdravotní péčí související.Požadavky na zakončení předmětu


Seminární práce/prezentace tématu zadaného vyučujícím. Odevzdání seminární práce/ prezentace tématu dle harmonogramu zadaného ze strany vyučujícího. Studující jsou s podmínkami zápočtu a harmonogramem seznámeni na první výuce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím