První pomoc

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětPrvní pomoc (PP-3)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK

Sylabus

 • Integrovaný záchranný systém. Medicína katastrof. Mimořádné krizové situace.
 • Taktika a strategie poskytování první pomoci. Organizace první pomoci na místě nehody: v terénu, v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení. Třídění raněných. Pořadí odsunu.
 • První pomoc při mimořádných událostech
 • Polohování a transport raněných.
 • Monitorování zdravotního stavu postižených.
 • Předlékařská první pomoc: KPR, bezvědomí, šok, křeče
 • Krvácení
 • Otravy
 • Poškození teplem a chladem, úrazy elektrickým proudem
 • Poranění kostí a kloubů,
 • Úrazy hlavy a CNS, páteře a míchy
 • Poranění hrudníku a břicha
 • Překotný porod

Doporučená literatura

 • BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-2334-1.
 • CETLOVÁ, L. První pomoc Guidelines 2010. Brno: Tribun EU, 2011, 96 s. ISBN 978-80-263-0024-3.
 • KELNAROVÁ, J. První pomoc II. Praha: Grada, 2013, 180 s. ISBN 978-80-247-4200-7.

Anotace

První pomoc je teoreticko-praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.Cíl:


Cílem   je vybavit studenty předmět základními vědomostmi a dovednostmi pro   poskytování předlékařské první pomoci a zajišťování zdravotní péče v   mimořádných a krizových situacích.Znalosti:


Student zná poskytování předlékařské první pomoci.  Dovednosti:


Student dovede poskytnout předlékařskou první   pomoc, dovede používat defibrilátor.Obecné   způsobilosti:


Studující   získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro   činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím