Základy anatomie a fyziologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětZáklady anatomie a fyziologie (ZAF-3)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Anatomie a fyziologie pohybové soustavy - kostra a spojení osového skeletu, lebka, kostra a spojení končetinového skeletu.
  2. Anatomie a fyziologie pohybové soustavy - svaly hlavy a krku, hrudníku, zad, břicha, pánve a končetin.
  3. Anatomie a fyziologie dýchací soustavy.
  4. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy.
  5. Anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu.
  6. Anatomie a fyziologie centrální nervové soustavy.
  7. Anatomie a fyziologie žláz s vnitřní sekrecí.
  8. Anatomie a fyziologie mužské a ženské pohlavní soustavy.
  9. Anatomie a fyziologie mužské pohlavní soustavy.

Doporučená literatura

 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000. ISBN 9788086297057.
  ELIŠKOVÁ M., NAŇKA O. Přehled anatomie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-7184-114-5.
  MERKUNOVÁ, A., OREL, M. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 302 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1521-6.

Anotace


Cíl:


Cílem je seznámit studenta se základní charakteristikou jednotlivých soustav lidského těla, pochopit jejich funkci, identifikovat jednotlivé orgány a soustavy lidského těla.Znalosti:


Student zná a popíše anatomickou stavbu důležitých orgánů lidského těla. Pochopí logickou stavbu a návaznost.Dovednosti:


Student popíše na modelu popíše stavbu lidského těla.Obecné způsobilosti:


V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím