Základy informatiky

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětZáklady informatiky (ZI)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantIng. Stanislava Dvořáková, Ph.D. ( stanislava.dvorakova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Tabulkové kalkulátory:
 • Úvod do MS Excel, verze, alternativní programy. Pracovní plocha, systém karet. Datová struktura, buňka, sešit, list, adresní řádek, vstupní řádek, buňkový kurzor. Operace s buňkami a listy. Kopírování, automatické vyplnění, datové řady. Formátování buněk a tabulky.
  Operátory, jejich členění a použití. Priorita operátorů. Zadávání konstant a vzorců.
  Absolutní a relativní adresování, příklady použití. Rozdělení a zadávání funkcí.
  Podmíněné formátování, řazení dat, příklady použití.
  Funkce KDYŽ, tvorba podmínek, logické operace v podmínce KDYŽ.
  Vnořování funkcí, příklady použití.

  Grafy v Excelu, typy grafů, postupy vytváření, úpravy a formátování grafů.
  Grafy s vedlejší osou, příklady.
  Řešení komplexních příkladů z tabulkového kalkulátoru, vytváření a formátování tabulek, sestavování vzorců, použití funkcí, tvorby grafů.
 • Textové editory a procesory:
 • Zásady správného psaní v počítačových editorech, normy, doporučení.
  Úvod do programu MS Word, verze, alternativní programy. Možnosti ukládání, souborová kompatibilita. Pracovní plocha, systém karet, nabídka Soubor. Přizpůsobení vlastností aplikace. Stavový řádek. Vkládání, úpravy a formátování textu, zarovnání, volba písma. Práce se schránkou. Skryté znaky, pravítka.
  Formátování znaků a odstavců, tabulátory. Úprava vzhledu stránky, orientace, ohraničení. Sloupcová sazba.
  Grafika, obrázky, WordArt, SmartArt, grafy, automatické tvary. Vkládání grafiky do textu. Textová pole.
  Tabulky a grafy v textovém editoru. Textová tabulka, výpočty v tabulce, vzorce a funkce. Vytváření a formátování grafů.
  Odrážky a číslování. Víceúrovňový seznam. Číslování nadpisů.
  Oddíly a jejich využití, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
  Styly, využití, definování uživatelských stylů, automatický obsah.
  Tvorba seznamů a rejstříků. Citace a bibliografie. Seznam obrázků a tabulek.
 • Prezentace:
 • Úvod do elektronických prezentací. PowerPoint, alternativní programy, notebooky, projektory, ostatní prezentační technika, multimédia a jejich využití. Pracovní plocha programu.
  Nová prezentace, úvodní snímek, šablony a předlohy. Řazení snímků, rozvržení, úpravy, kopírování a vkládání.
  Úvod do počítačové grafiky – rastrová a vektorová grafika, obrázky, jejich vytváření, získávání, parametry a úpravy.
  Scanner, digitální fotoaparát, kamera. Parametry, formáty souborů a jejich použití.
  Úpravy obrázků pro použití v prezentacích a textových dokumentech, formáty, převody, komprese, ukládání.
  Obrázky, cliparty, grafy, tabulky. Příklady použití.
  Organizační diagram, tvorba grafických objektů, autorské poznámky. Příklady použití.
  Přechody snímků, animace, efekty. Příklady.
  Promítání prezentace, Parametry promítání, časování, tisk prezentace. Příklady.
  Multimédia v prezentaci. Ozvučení snímku, ozvučení části prezentace, vkládání videa. Formáty souborů, kodeky. Nastavení parametrů přehrávání.
  Interaktivní ovládání prezentace, tlačítka akcí. Příklady.
  Zásady přípravy, vytváření a správného vedení prezentace, osoba prezentujícího, publikum.

Doporučená literatura

 • PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Word 2010 Podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno: Computer Press a.s., 2010. 365 s. ISBN 978-80-251-3033-9.
 • BARILLA Jiří, SIMR, Pavel, SÝKOROVÁ, Květuše. Microsoft Excel 2010 Podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno: Computer Press a.s., 2010. 416 s. ISBN 978-80-251-3076-6.
 • ANDRÝSKOVÁ, Jana. PowerPoint 2010 Podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno, Computer Press a.s., 2010. 400 s. ISBN 978-80-251-3076-6.
 • BROŽA, Petr a kol. Microsoft Office 2007 Průvodce pro každého. 1. vydání. Brno: Extra Publishing s.r.o., 2007. 314 s. ISSN 1802-1220.
 • HINDLE, Tim. Jak připravit správnou prezentaci. 1. české vydání. Banská Bystrica: Slovart s.r.o., 2001. 72 s., ISBN 80-7209-319-3.

Anotace


Cíle:


Zdokonalení studenta při využívání počítače a zefektivnění práce v běžně používaných kancelářských aplikacích.


 Znalosti:


Tvorba textových dokumentů podle norem a zvyklostí, zpracování dat v tabulkách, tvorba grafů, vytváření elektronických prezentací, správné prezentování.


 Dovednosti:


Praktické dovednosti při práci s výpočetní technikou a schopnost použití nabytých informací v praxi.


 Obecné způsobilosti:


Zdokonalení počítačové gramotnosti a získání přehledu o možnostech dnes běžně používaných aplikací pro jejich efektivní využití při tvorbě publikovatelných dokumentů a použitelných prezentací.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím