Biofyzika

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětBiofyzika (BIO)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Martin Prokop ( martin.prokop@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Biofyzika buňky a biopotenciály
 • Struktura a vlastnosti biomembrán
 • Biofyzika tkání a orgánů
 • Biomechanika kostí a kloubů
 • Biomechanika krevního oběhu
 • Biofyzika dýchání
 • Biofyzika smyslového vnímání
 • Klasifikace receptorů
 • Biofyzika vidění
 • Regulace teploty organismu
 • Využití elektrického proudu
 • Vyšetřovací metody, ultrazvuk
 • Ionizující záření
 • Využití záření, laser, magnetická rezonance

Doporučená literatura

 • Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů; J. Rosina, H. Kolářová, J. Stanek; Grada
 • Lékařská biofyzika a přístrojová technika; Ivo Hrazdíra; Neptun

Anotace

Předmět biofyzika obsahuje znalosti z fyziky a specifické učivo zaměřené na zdravotnickou problematiku.


Cíl: Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích


Znalosti: Student zná strukturu a vlastnosti biomembrán, biofyziku tkání orgánů, biomechaniku kostí a kloubů, biomechaniku krevního oběhu, biofyziku dýchánía biofyziku smyslového vnímání.


Dovednosti: Student je seznámen s natočením EKG u klienta s onemocněním srdce a s provedením a edukací klienta při spirometrii..


Obecné způsobilosti: Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Student vidí za vyšetřovacími a terapeutickými metodami jejich fyzikální podstatu, na jejím základě sleduje vývoj a modernizaci potřebné přístrojové techniky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím