Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních

Studijní plán: Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018

PředmětKvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních (KBPZZ-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Základní informace o etiologii pochybení při poskytování zdravotní péče zejména s ohledem na roli lidského faktoru v této etiologii.
 • Rizikové oblasti při poskytování klinické a ošetřovatelské péče.
 • Nástroje prevence rizik - Mezinárodní bezpečnostní cíle a bezpečnostní řešení.
 • Pochybení ve zdravotnictví do kontextu medicínské etiky, zejména s ohledem na vinu a otevřenost v případě výskytu poškození pacienta.
 • Nejpoužívanější nástroje pro řízení rizika ve zdravotnickém zařízení.
 • Rizika při procesu objednávání, předepisování a podávání léčiv pacientům.
 • Základní přehled předcházení nemocničních nákaz při poskytování zdravotní péče.
 • Informace týkající se rizik spojených s technickým provozem zdravotnických zařízení.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana
 • KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0720-9.
 • DICENSO, GUYATT, CILISTA. Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice by Alba. 239 s. ISBN -13 978-0-323-02591-1.
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2616-8.
 • ŠKRLA, P. Především neublížit. Brno: NCONZO. 2005. 162 s. ISBN -80-7013-419-4.
 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Doporučená:
 • BROWN. Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection by. 213 s. ISBN 978-1-4496-2406-4.
 • GLADKIJ, I., HEGER, L., STRNAD, L. Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. 1. vydání. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. 183 s. ISBN 80-7013-272-8
 • ČESKÁ ASOCIACE SESTER. Prevence pádu a zranění pacienta/klienta a jeho řešení. Praha: Galén, 2007. 44 s. ISBN 978-80-7262-585-7.
 • GAWANDE, A. Komplikace-chirurgovy poznámky. Praha: Baronet, 2010. 74 s. ISBN 978-80-7384-315- JCI, 2009. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s. ISBN 978-80-247-2436-2.
 • MARX, D., VLČEK, F. Národní akreditační standardy pro nemocnice. Praha: TIGIS, 2008, 91 s. ISBN 978-80-903750-6-2.
 • MELNYK,FINEOUT-OVERHOLT. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice by. 43 s. ISBN 978- 1-605547-778-7.
 • REASON, J. 2007. Dotisk k vydání Human error. Edinburg : Cambridge University Press, 2007, 296 s. ISBN 0- 521- 31419- 4.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Předmět poukazuje na nevyhnutelnost vyhlášení Světové zdravotnické organizace (WHO), které vychází z iniciativy Světové aliance pro bezpečí pacientů, zavádět pro jednotlivá zdravotnická zařízení států EU, nástroje k minimalizaci rizik.Znalosti:


Student umí charakterizovat systematický sběr informací o dokonaných i nedokonaných pochybeních vznikajících v daném zdravotnickém zařízení, jako vhodný nástroj řízení rizika.Dovednosti:


Student využívá analýz hlášených pochybení jako cenný nástroj k zavedení preventivních opatření.Obecné způsobilosti:


Poskytování zdravotní péče je vysoce riziková činnost, protože zdravotníci (tak jako všichni ostatní lidé) chyby dělají a dělat budou, a že tato rizika nelze v žádném zdravotnickém zařízení na světě eliminovat. Prvním krokem k minimalizaci rizik při poskytování zdravotní péče je, že studenti přijmou fakt, že lze pouze výskyt rizik redukovat.


Výukové metody: přednášky, přednáška s diskusíHodnotící metody a kritéria:
Zápočet


Písemný test minimálně na 60 % úspěšnosti. Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 12 hodin                    Cvičení: 0


Samostatná příprava:   28 hodin


Celkem:  40 hodinKombinované  studium


Přednášky: 12 hodin                    Cvičení: 0


Samostatná příprava:  28 hodin


Celkem:   40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím