Dovednosti v porodní asistenci 3

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětDovednosti v porodní asistenci 3 (DPA3-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Poranění za porodu, ošetření.
 • 2. Charakteristika období šestinedělí.
 • 3. Nepravidelnosti šestinedělí, krvácení z rodidel, mastitis.
 • 4. Kontrola involuce dělohy a odchod lochií, sledování krvácení.
 • 5. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s včasnou a pozdní preeklampsií.
 • 6. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s partus praematurus.
 • 7. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s krvácením.
 • 8. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s Rh-inkompatibilitou
 • 9. Ošetřovatelský proces u těhotně ženy s diabetes mellitus.
 • 10. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním srdce, cév, tromboembolickou nemocí.
 • 11. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s hypertenzí.
 • 12. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s herpes simplex virus.
 • 13. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s HIV/AIDS.
 • 14. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím.
 • 15. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s prodlouženým těhotenstvím.
 • 16. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s dg.: placenta praevia.
 • 17. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s předčasným odtokem plodové vody.
 • Ošetřovatelský proces u ženy s hepatitidou, s lues.
 • Ošetřovatelský proces u ženy s diagnózou fetus mortus.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 656 s. ISBN 978-80-247-5753-7.
 • ČECH, E. et al Porodnictví. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 580 s. ISBN 978-80-247-4529-9.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0214-3.
 • Doporučená:
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 925 s. ISBN 80-247-0668-7.
 • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP,2002. 51 s. ISBN: 80-7013-351-1.
 • KAMENÍKOVÁ, M., KYASOVÁ,M. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha: Grada, 2003. 89 s. ISBN 80-2470-285-1.
 • VONDRÁČEK, L. et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 76 s. ISBN 978-80-247-6090-2.
 • ZWINGER, A. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. 532 s. ISBN 80-7262-257-9.
 • DELANHAYE, M., C. Praktický průvodce těhotné ženy. 1. vyd. Praha:Portál, 2006. 172 s. ISBN 80-7367-073-9.
 • HÁJEK, Z. et al. Rizikové a patologické těhotenství. 1. vyd. Praha: Grada Pubishing, 2004. 444 s. ISBN 80-247-0418-8.
 • GREGORA, M., VELEMÍNSKÝ, M. ml. Těhotenství a mateřství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 256 s. ISBN 978-80-247-5579-3.
 • HUCH, R. Šťastné těhotenství od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1717-3.
 • CHMEL, R. Průvodce těhotenstvím. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 140 s. ISBN 80-247-0962-7.
 • CHMEL. R. Otázky a odpovědi o porodu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. ISBN 80-2472-142-2.
 • SCHNEIDEROVÁ, D. Kojení. Nejčastější problémy a jejich řešení. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 124 s. ISBN 80-2471-308-X.
 • WEIGERT, V. Všechno o kojení. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 159 s. ISBN 80-7367-071-2.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Cílem je příprava na asistenci při patologickém porodu a analgézii. Dalším cílem je péče o ženu a novorozence po porodu.Znalosti:


Student zná péči o ženu v průběhu porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období.Dovednosti:


Student dovede pečovat o těhotnou ženu, ženu v průběhu porodu a poporodním období. Dovede rozeznat odchylky od fyziologického průběhu porodu a rozpozná patologie v poporodním období. Umí ošetřit po porodu nejen rodičku, ale i novorozence.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednáška s diskusí, cvičení, demonstrace, nácvik pracovních dovedností, praktické procvičováníHodnotící metody a kritéria:
 
Zápočet


Zápočet – aktivní účast na cvičeních, splnění docházky na 80 %. Ústní přezkoušení teoretických znalostí získaných ve výuce a studiem povinné a doporučené literatury. Při zkoušení uplatní student i znalosti získané v předmětů Ošetřovatelské postupy 1/PA, Ošetřovatelské postupy 2/PA, Ošetřovatelská péče v gynekologii, Porodnictví 1, Porodnictví 2 a Dovednosti v porodní asistenci 1, Dovednosti v porodní asistenci 2, Výživa a dietetika.Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 0                               Cvičení: 36 hodin


Samostatná příprava: 24 hodin


Celkem: 60  hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím