Odborná praxe 1/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětOdborná praxe 1/PA (OP1/PA-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Kombinované studium
Cvičení50 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na odděleních interních oborů (interní oddělení, neurologické oddělení).

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • DOENGES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní původce zdravotní sestry. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 569 s. ISBN 80-247-0242-8.
 • KAMENÍKOVÁ, M., KYASOVÁ,M. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha: Grada, 2003. 89 s. ISBN 80-2470-285-1.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 273 s. ISBN 978-80-247-3420-0.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 308 s. ISBN 978-80-247-3421-7.
 • Doporučená:
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP, 2002. 51 s. ISBN: 80-7013-351-1
 • VONDRÁČEK, L. et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 76 s. ISBN 978-80-247-6090-2.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 192 s. ISBN 978-80-247-5376-8.
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ A. Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5538-0.
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ A. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5304-1.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., HERNOVÁ, R., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 252 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 171 s. ISBN 978-80-247-1443-1.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe 1/PA je ošetřovatelská péče na odděleních interních oborů (interní oddělení, neurologické oddělení).Znalosti:


Student zná komplexní péči o pacienty. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy.Dovednosti:


Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu u přidělených pacientů na oddělení.Obecné způsobilosti:


Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.


Výukové metody: pozorování, demonstrace, nácvik pohybových a pracovních dovedností, praktické procvičování,  sebereflexe, individuální práce studentů, řešení situačních problematik - učení se v situacíchHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Docházka: doporučená účast na praxi 100 % .


Zápočet: praktické zvládnutí jednoduchých intervencí pod dohledem, řádné vedení záznamů v deníku praxe.Studijní zátěž:Prezenční  studium:


 Přednášky: 0                               Cvičení: 150 hodin


Samostatná příprava:0


Celkem: 150 hodinOdborné stáže a praxe:


Výuka bude probíhat v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem. Praxe bude realizována na interním a neurologickém oddělení dle plánku praxe.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím