Odborná praxe 5/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětOdborná praxe 5/PA (OP5/PA-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Cvičení100 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 6 4 kr. ZK

Sylabus

  • Organizace předmětu: Výuka bude probíhat v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem. Výuka probíhá pod vedením odborných asistentek, lektorek, zdravotnický pracovníků kvalifikovaných v oblasti porodní asistence (mentorky) nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků, oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, a to v zařízeních určených pro realizaci programu Porodní asistentka. Výuka zároveň poskytuje zkušenosti ze spolupráce s dalšími zdravotnickými pracovníky.

Doporučená literatura

  • ČERVINKOVÁ E. a kol., Ošetřovatelské diagnózy, Brno IDVPZ
  • DOENGES, M. E., MORHOUSE, M. F., Kapesní průvodce Zdravotní sestry, Praha, Grada 1996

Anotace

Odborná praxe probíhá dle plánu praktické výuky. Klinická pracoviště pro výuku budou vybrána na základě stanovených standardů, budou splňovat stanovená standardní kriteria, jejichž platnost a dodržování bude smluvně zajištěno. Podmínkou složení závěrečné zkoušky v 6. semestru je splnění a absolvování následujících požadavků: - poradenství pro těhotné ženy zahrnující nejméně100 prenatálních vyšetření - dohled a poskytnutí péče v průběhu těhotenství, a to nejméně u 40 těhotných žen - osobní vedení porodu nejméně 40 porodů - účast na alespoň jednom porodu v poloze koncem pánevním - nástřih hráze a její sešití, kontrola poranění porodních cest - dohled a péči nejméně u 40 žen s rizikovým těhotenstvím - poporodní dohled a péči včetně vyšetření nejméně u 100 rodiček a zdravých novorozenců - dohled a péči o rodičky a novorozence vyžadující zvláštní péči včetně péče o nedonošené a přenošené novorozence, novorozence s nízkou porodní hmotností a patologické novorozence - péči o ženy s patologickými nálezy v oblasti gynekologie a porodnictvíCíl:


Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe je ambulantní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská péče na porodním sále, šestinedělí, ošetřovatelská péče o těhotné ženy, o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelská péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů.Znalosti:


Student zná komplexní péči o pacientky. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy.Dovednosti:


Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu. Student ovládá péči o těhotné ženy, ženy v průběhu porodu, po porodu. Zvládá péči o ženy před a po gynekologických operacích a malých gynekologických výkonech. Ovládá též péči o novorozence.Obecné způsobilosti:


Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím