Odborná latinská terminologie 2

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětOdborná latinská terminologie 2 (LAT2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Lenka Nevrklová
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 2 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK

Sylabus

 • Adjektiva -
  Stupňování adjektiv -
  Systema respiratorium -
  Systema urinarium -
  Systema digestorium -
  Sytema cardiovasculare -
  Řečtina -
  Memorabilia -
  Souvislé odborné texty

Doporučená literatura

 • Seinerová, V.: Latina, úvod do latinské terminologie, Fortuna, Praha 2010, ISBN 978-80-7168-999-7
 • Kábrt, J.: Jazyk latinský, Informatorium/ Avicenum, Praha 1993, ISBN 80-85427-39-7
 • Kábrt, J. – Kábrt, J., jr.: Lexicon medicum, Galén, Praha 2015, ISBN 978-80-7492-200-8
 • Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-1128-7
 • Kozlíková, D. – Plášilová, J.: Základy latinské lékařské terminologie, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, ISBN 978-80-246-1766-4
 • Kachlík, D.: Anatomie, Úvod do preklinické medicíny, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013, ISBN 978-80-87878-01-9

Anotace

Cílem výuky latinského jazyka ve studijních oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra bude správně přečíst latinský odborný text z oblasti medicíny, rozpoznat v něm zákonitosti gramatického systému, přeložit jej a aplikovat znalost latinské a řecké slovní zásoby i mimo svůj obor, např. při porozumění slov cizího původu nebo při studiu cizích jazyků. Výuka  je dvousemestrální, druhý semestr zakončuje souborná zkouška, první semestr je zakončen formou zápočtu.Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu


-          70% účast


-          Aktivní spolupráce


-          Zkušební průběžné testy 


-          Úspěšný zápočtový test 


 


Souborná zkouška


-          Písemně + ústně  

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím