Technická dokumentace a CAD

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019

PředmětTechnická dokumentace a CAD (CAD)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. ZA

Sylabus

 • Technická normalizace, účel, rozdělení a dostupnost technických norem. Rozdělení technické dokumentace.
 • Zobrazování na technických výkresech, pravidla, metody. Zobrazování ISO – A, ISO – E. Druhy čar.
 • Kótování součástí na technických výkresech, typy kót, pravidla, postupy.
 • Zobrazování a kótování strojních součástí.
 • Kreslení výkovků, odlitků, dílů z plechu, ozubení.
 • Výkresy sestav – zobrazování, identifikace položek, tvorba kusovníku. Svařované sestavy.
 • Počítačová podpora konstruování a tvorby technické dokumentace – CAx aplikace, rozdělení.
 • Parametrické a neparametrické přístupy k tvorbě 2D a 3D modelu.
 • Tvorba sestavy z vytvořených modelů a tvorba komponent v kontextu sestavy.
 • Tvorba výkresové dokumentace z modelů. Metoda společného modelu – Master Model Koncept.
 • Využití specializovaných modulů – tvorba modelů a výkresů součástí z plechu.
 • Pokročilé metody tvorby 3D modelů – volné tvarování ploch.
 • Úpravy složitých a neparametrických modelů metodami přímého modelování – synchronní technologie.
 • Strategie řešení konstruktérské úlohy, postavení CAD ve fázích PLM.

Doporučená literatura

 • GIESECKE, Frederick et al., Technical drawing with engineergin graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, 2012, 1 sv. ISBN 978-0-13-509049-7
 • FOŘT, P. a J. KLETEČKA. Technické kreslení. Brno: Computer Press, 2008, 252 s. ISBN 80-251-0498-2.
 • SVOBODA, P., J. BRANDEJS a J. DVOŘÁČEK. Základy konstruování. Vyd. 5. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 236 s. ISBN 978-80-7204-839-7.
 • SVOBODA, P. a J. BRANDEJS. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 5. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 234 s. ISBN 978-80-7204-838-0.
 • LEINVEBER, J. a P. VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
 • SHIGLEY, J. E., Ch. R. MISCHKE. a R. G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
 • FOŘT, P. a J. KLETEČKA. Autodesk Inventor: Funkční navrhování v průmyslové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 318 s. ISBN 978-80-251-1773-6.

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností tvorby technické dokumentace součástí a sestav strojních zařízení. Studenti se v předmětu seznámí s technickou normalizací, pravidly zobrazování a popisování navrhovaného konstrukčního řešení. Při tvorbě technické dokumentace je využívána počítačová podpora prostřednictvím nástroje CAD. Východiskem pro tvorbu 2D výkresové dokumentace jsou 3D modely, vytvořené parametrickými i neparametrickými metodami, včetně uplatnění pokročilých postupů volného tvarování ploch. Sestavy jsou vytvářeny z vymodelovaných komponent, nebo jsou jednotlivé součásti konstruovány a modelovány v kontextu sestavy. Jsou představeny progresivní metody tvorby a organizace dat technické dokumentace – 3D výkres, přístupy PLM.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím