Prostředky průmyslové automatizace

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019

PředmětProstředky průmyslové automatizace (PPA-ATP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Tomáš Dobrovolný
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Čidla a převodníky základních neelektrických a elektrických veličin.
 • Akční členy pro řízení, elektrické servomotory, frekvenční měniče, hydraulické akční členy.
 • Čítače, časovače a průmyslové regulátory.
 • Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy.
 • Systémy operátorského řízení a vizualizace procesu, SCADA.
 • Systémy operativního řízení výroby, MES. Systémy plánování a řízení podniku ERP.
 • Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Funkce a protokoly jednotlivých vrstev.
 • Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení. Profibus.
 • Totálně distribuované systémy pro řízení budov.
 • Průmyslový Ethernet. Princip, standardy. Ethernetové technologie pro účely řízení. Problematika komunikace v reálném čase.
 • Úvod do programovatelných automatů PLC. Úvod do problematiky řízení v reálném čase.
 • Úvod do Průmyslu 4.0. Model RAMI 4.0 a Industry 4.0 Component model. Virtualizace, decentralizace a modelování výroby v intencích Industry 4.O.

Doporučená literatura

 • Zezulka F.: - Prostředky průmyslové automatizace. Brno: VUTIUM, 2004, 176 s.
 • Pásek J.: - Programovatelné automaty, Brno: FEKT VUT, 2007.
 • Zezulka F.: Počítačové řídicí systémy. e-text, VŠPJ, 2018

Anotace

Cílem předmětu je dát studentů celkový přehled o průmyslové automatizaci jako celku. Detailně pak probrat jednotlivé kategorie automatizačních prostředků tedy procesní instrumentace tvořené snímači a akčními členy, případně čítači a časovači, dále řídicími členy (programovatelnými automaty, průmyslovými PC, distribuovanými systémy řízení – DCS), systémy operátorského řízení (pracovní stanice se SCADA), systémy operativního řízení výroby (MES) a komunikačními systémy od sériových sběrnic nejnižší úrovně až po průmyslové Ethernety, které propojují jednotlivé vrstvy řídicí pyramidy. Dostanou základní informace o Průmyslu 4.0, zejmena o modelech RAMI 4.0 a I 4.0 component model. Seznámí se s principy decentralizace, virtualizace a modelování výrobních procsů  a o komunikačních systémech IoT a IIoT v továrnách budoucnosti (F2F)


 Znalosti: Studenti budou mít celkový přehled o skladbě, vlastnostech a oblastech použití moderních automatizačních prostředků, jako jsou senzory a snímače neelektrických i elektrických veličin, akční členy jako elektrické i hydraulické motory, ventily a klapky. Budou mít základní znalosti o řídicích členech pro automatizaci strojů, výrobních linek i technologických procesů, systémy pro vizualizaci a operátorské řízení (SCADA) a systémy operativního řízení výroby (MES). Dostanou přehled o celé škále komunikačních systémů pro propojení prostředků jednotlivých úrovní mezi s sebou i navzájem mezi jednotlivými vrstvami až po IoT a IIoT.


 Dovednosti: Dovednosti v práci s fyzickými i software laboratorními modely, řízenými IPC a vizualizované v SCADA systémech, získají dovednosti s internetově programovatelnými a řízenými modely laboratoře. V laboratoři se seznámí s řízením modelů pomocí PLC i IPC včetně připojování čidel základních neelektrických i elektrických veličin.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím