Pružnost a pevnost II

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019

PředmětPružnost a pevnost II (PAPII-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Kombinované namáhání
  • Křivé pruty a rámy
  • Silnostěnné nádoby
  • Vzpěr přímých prutů
  • Základy technické plasticity
  • Únavová pevnost

Doporučená literatura

  • Michalec a kol.: - Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
  • Höschl, C.: - Pružnost a pevnost 2, Liberec 1992
  • Řezníček, J., Řezníčková, J.: - Pružnost a pevnost v technické praxi 1-3
  • JANÍČEK, P. a J. PETRUŠKA. - Úlohy z pružnosti a pevnosti II. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1991, 182 s.

Anotace

Cílem předmětu Pružnost a pevnost II je vybavit studenty znalostmi a metodikou pro určování napjatosti a deformace těles a soustav. Budou vysvětleny základní fyzikální vztahy mezi napjatostí s deformací poddajných těles pro různé dimenze úloh (1D, 2D, 3D). Osvojení si základních znalostí pro posuzování vybraných mezních stavů. Ve cvičeních se studenti seznámí s praktickýcm řešením základných výpočtů nejjednodušších těles, které budou doplněny o základní poznatky nezbytné pro pevnostní návrh reálných strojních součástí.


 Znalosti: student zná základní fyzikální principy, které vznikají při zatížení poddajných těles a soustav těles. Zná principy posuzování mezních stavů a zná metody návrhu strojních součástí a jejich diimenzování.


 Dovednosti: Student umí určit velikost napjatosti a deormace poddajných těles a soustav. Umí dimenzovat jednoduché tělesa a určit jejich mezní stavy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím