Odborná praxe

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019

PředmětOdborná praxe (OP-14T-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Jan Jirsa
Jazykčesky
Počet kreditů22
Prezenční studium
Cvičení560 h
Kombinované studium
Cvičení560 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 6 22 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 6 22 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 22 kr. ZA

Sylabus

  • seznámení s podnikem a jeho základními organizačními normami
  • studium problematiky pro řešení úkolů Odborné praxe
  • zaškolení do použitých technologií a nástrojů
  • realizace odborných činností, na které je Odborná praxe zaměřena

Doporučená literatura

Anotace

Hlavním cílem odborné praxe je naučit studenta uplatnit se prakticky v pracovním procesu. Znamená to umět zejména:  • uplatnit teoretické znalosti, vědomosti a dovednosti při řešení reálných pracovních úkolů,

  • analyzovat zjištěné skutečnosti, konfrontovat teorii s jejím praktickým použitím,

  • vyvodit a zpracovat vlastní závěry z provedené analýzy,

  • navrhnout opatření k řešení zjištěných problémů,

  • využít získané praktické zkušenosti při zpracování bakalářské práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím