Multimedia

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětMultimedia (xMUMa)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. ZA

Sylabus

 • Lossless and lossy compression algorithms
 • Basics of computer graphics (vector, bitmap graphics, 3D)
 • Signal representation in time and frequency domain
 • Digital photography – recording, processing, formats, compression
 • Digital audio – recording, processing, formats, compression
 • Digital video – recording, processing, formats, compression
 • Streaming audio and video
 • Flash

Doporučená literatura

 • SINCLAIR, I. aj. Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2009, ISBN 978-1-85617-526-5.
 • BOVIK, A. Handbook of Image and Video Processing. 2nd ed. Burligton: Elsevier Academic Press, 2005. 1372 s. ISBN 01-211-9792-1.
 • BROWNE, Steven E. High definition postproduction: editing and delivering HD video. 2nd ed. Editor Al Bovik. Boston: Elsevier Focal Press, 2007, 230 p. ISBN 02-408-0839-8.

Anotace

The course deals with the fundamentals of ackquisition and processing of multimedia signals, in particular, with respect to the design of web and multimedia presentations.


Knowledge: a student knows the principles of acquisition and processing of audio and vidoe signal and graphical objects. A student knows the methods of lossy and lossless compression, especially with respect to multimedia signals.
Skills: A student is able to use the relevant means for acquisition, recording, processing, compression and publishing of graphics, audio and video signals.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím