Programování desktopových aplikací

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětProgramování desktopových aplikací (xPDA-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Marek Musil
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do technologií zařazených do .NET, .NET Framework a jeho verze
 • Využití Visual Studia a jeho utilit pro návrh grafického rozhraní uživatelské aplikace a pro vývoj aplikace
 • Jazyk C# - charakteristické rysy a rozšíření jazyka, principy objektově orientované programování v .NET/C#
 • CTS (typový systém), třída, prvky třídy, metody a parametry metod
 • Delegát, obsluha události, rozhraní (interface) a jeho implementace
 • Uživatelské rozhraní a tvorba GUI aplikací: WinForms, Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Principy a zásady tvorby aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.
 • Formulářové komponenty, dialogy a jejich obsluh, obsluha události, registrace obslužné metody události
 • Vrstvy aplikace (prezentační, datová, logická)
 • Mechanismus výjimek (Exception), obsluha chyb, mechanismus výjimek k předávání zpráv mezi vrstvami
 • Testování a ladění aplikace
 • Souborový systém. Práce se soubory a adresáři, souborové operace.
 • XML a jeho využití při exportu a importu dat.
 • Zpracování zpráv klávesnice a myši.
 • Systém a konfigurace: tisk v prostředí MS Windows, práce se schránkou (clipboard), podpora drag&drop, prostředí operačního systému, národní prostředí a jazyková mutace, práce s registrační databází.
 • Zabezpečení, přístupová oprávnění.
 • Distribuční jednotky, assembly, knihovny, verzování
 • Aplikace s podporou vícevláknového programování, procesy a vlákna
 • Databáze: Přístup k datům a zobrazení dat v aplikaci (ADO, Ling, Sql).
 • Síťové programování
 • Návrhové vzory. Základní kategorizace a využití návrhových vzorů při tvorbě aplikací.
 • Grafika a kreslení.
 • Další praktické možnosti .NET: skenování, generování pdf, OCR, mluvené slovo, ....

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle (povinná)
 • VIRIUS, M. C# Hotová řešení, Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-1084-2 (povinná)
 • PETZOLD, Charles Programování Microsoft Windows Forms v jazyce C#. vyd. 1. Překlad Karel Voráček. Brno: Computer Press, 2006, 356 s. ISBN 80-251-1058-3. (povinná)
 • MAREŠ, Amadeo. 1001 tipů a triků pro C# 2010. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3250-0. (doporučená)
 • VIRIUS, Miroslav. C# 2010: hotová řešení. Brno: Computer Press, 2012. K okamžitému použití (Computer Press). ISBN 978-80-251-3730-7. (doporučená)
 • NASH, T. C# 2010: Rychlý průvodce novinkami a nejlepšími postupy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 624 s. ISBN 978-80-251-3034-6. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Java a XML. České Budějovice: Kopp, 2007. ISBN 978-80-7232-307-4. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Java: grafické uživatelské prostředí a čeština. 2. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. ISBN 8072323288. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Testování pro programátory. České Budějovice: Kopp, 2016. ISBN 978-80-7232-481-1. (doporučená)

Anotace

Absolvováním předmětu získají studenti přehled o technologii .NET a naučí se uplatňovat postupy a techniky při tvorbě desktopových aplikací v prostředí MS Windows.
Znalosti: Student umí popsat a používat technologie .NET, zná zásady tvorby a postupy využívané při tvorbě desktopových aplikací s GUI, zná principy událostmi řízeného programování. Student má znalost o dostupných nástrojích technologie .NET.
Dovednosti: Student umí aplikovat zásady tvorby software a efektivně využívat vhodné nástroje a postupy při realizaci robustních aplikací s grafickým uživatelským rozhraním běžící v prostředí MS Windows. Je schopen používat základní třídy WinForm a Windows Presentation Foundation a uplatnit ADO, Linq při přístupu k datům.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím