Anglický jazyk pro informatiky

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk pro informatiky (AJAI)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 1 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 CJ 1 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 1 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 CJ 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Present, Past and Future ICT; present tenses
 • Computer Essentials; past tenses
 • Central Processing Units; passive
 • Main Memory; comparative and superlative adjective forms
 • I/O Devices; modals
 • Storage Devices; who/which/that
 • Operating Systems; expressing future
 • Office Application Software; if-clauses (1st conditional) and future time clauses
 • The Internet; present perfect tenses
 • Creative Software; questions
 • Programming; selected verb patterns
 • Jobs in ICT, CV, Applying for a Job; if-clauses (2nd conditional)

Doporučená literatura

 • Studijní opora "Anglický jazyk pro informatiky" v LMS Moodle
 • MURPHY, R.Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48055-1
 • A Dictionary of Computer Science. 7th Revised Edition. Oxford: OUP, 2016. ISBN 0199688974
 • HYNEK, J., VÍTKOVSKÝ, R. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2000. 518 s. Speciál. Knihovna oborových slovníků. ISBN 80-7238-070-2.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. komunikace na pracovišti, emailová komunikace, profesní prezentace.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím