Programování technických výpočtů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětProgramování technických výpočtů (PTV)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Lucie Šaclová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 3 3 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 3 3 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 3 3 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 3 3 kr. KZ

Sylabus

 • Úvod k technickým výpočtům, seznámení s prostředím Matlab
 • Matice a operace s nimi
 • Další datové typy a operace s nimi
 • Práce s textovými a dalšími soubory, ukládání a načítání dat
 • Řízení toku programu
 • Tvorba funkcí, výpočet složitějších problémů
 • Vizualizace výsledků technických výpočtů a simulací
 • Reprezentace obrazu a práce s ním
 • Základní statistické výpočty
 • Příklady využití toolboxů pro zpracování
 • Tvorba uživatelského rozhraní

Doporučená literatura

 • Zaplatílek K., Doňar B.: MATLAB pro začátečníky, Praha, 2005.
 • Zaplatílek K., Doňar B. MATLAB – začínáme se signály, 2006.
 • Zaplatílek K., Doňar B. MATLAB – tvorba uživatelských aplikací, 2004.
 • Attaway, S. Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving.

Anotace

Absolvováním předmětu student získá student schopnost realizace technických výpočtů v prostředí Matlab. Student se naučí algoritmizovat technický úkol, zpracovat data různých typů, řídit program, vizualizovat výsledky výpočtů, provést základní statistickou analýzu a v neposlední řadě využít široké spektrum funkcí a toolboxů, jimiž Matlab disponuje. Získané znalosti bude student umět využít pro řešení různých úloh v dalších předmětech na VŠPJ i při realizaci vlastní výzkumné práce.  

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím