Návrh a implementace databázových systémů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětNávrh a implementace databázových systémů (NIDB-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Marek Musil
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Logický návrh databáze v relačním prostředí
 • Modelování funkcí
 • Integrace pohledů
 • Transakční zpracování, paralelismus
 • Funkční závislosti, normální formy relací, minimální pokrytí
 • Normalizace relačního schematu
 • Procedurální rozšíření SQL
 • Uložené funkce, triggery

Doporučená literatura

 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 2. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2014. ISBN 978-80-87035-89-4.
 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 2. Sebrané přednášky.
 • VALENTA, M. Databázové systémy [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-DBS
 • VALENTA, M. Jazyk SQL [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-SQL
 • POKORNÝ, J. - VALENTA, M. Pokročilé databázové systémy [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/MI-PDB
 • PostgreSQL Documentation [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné z: https://www.postgresql.org/docs/
 • GARCIA-MOLINA, H. ULLMAN, D.J., WIDOM, J. Database systems: the complete book. 2. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-187325-3.

Anotace

Předmět probírá pokročilejší poznatky z databázových systémů. Studenti budou seznámeni s procedurálním rozšířením jazyka SQL, naučí se programovat uložené procedury a funkce a používat triggery. Součástí předmětu je vytvoření netriviální databázové aplikace, vypracování průvodní dokumentace a její obhájení.  


Znalosti: Student zná teorii a principy týkající se datového a funkčního modelování včetně funkčních závislostí a jejich pokrytí, normálních forem a normalizace. Zná teoretická východiska transakčního zpracování a procedurálního rozšíření SQL.  


Dovednosti: Student umí navrhnout datový a funkční model databáze, navrhnout a normalizovat relační schéma. Student umí používat transakce, rozšířit databázi o uložené procedury a triggery, ošetřit netriviální integritní omezení a provádět komplikovanější manipulace s daty.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím