Odborná praxe

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětOdborná praxe (xPXEI-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Jan Jirsa
Jazykčesky
Počet kreditů22
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 5 20 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 5 22 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 5 22 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 5 20 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 5 22 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 5 22 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 6 20 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 6 22 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 6 22 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 6 22 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 6 22 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 22 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 6 22 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 6 22 kr. ZA
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 20 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 5 20 kr. ZA

Sylabus

  • Seznámení se s podnikem a jeho základními organizačními normami
  • Studium problematiky pro řešení úkolů Odborné praxe
  • Zaškolení se do použitých technologií a nástrojů
  • Realizace odborných činností, na které je Odborná praxe zaměřena

Doporučená literatura

Anotace

Hlavním cílem odborné praxe je naučit studenta uplatnit se prakticky v pracovním procesu. Znamená to umět zejména:  • uplatnit teoretické znalosti, vědomosti a dovednosti při řešení reálných pracovních úkolů,

  • analyzovat zjištěné skutečnosti, konfrontovat teorii s jejím praktickým použitím,

  • vyvodit a zpracovat vlastní závěry z provedené analýzy,

  • navrhnout opatření k řešení zjištěných problémů,

  • využít získané praktické zkušenosti při zpracování bakalářské práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím