Fundamentals of Structural Programming

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětFundamentals of Structural Programming (ZSPa)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
Jazykanglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Algorithm, program, flowchart. Introduction into programming languages, compilers.
 • Data representation in the computer memory, basic data types, variables, constants, type conversion.
 • Operators and their priority, expressions.
 • Basic commands.
 • Running control of the program - control structures.
 • Decomposing a problem into sup-problems, procedural approach, recursion.
 • Functions and procedures.
 • Structured data types.
 • Index, dynamic memory allocation, parameter passing by value and link.
 • Input/output function, work with files.
 • Algorithms for searching and sorting, introduction to the complexity of algorithms.

Doporučená literatura

 • HEROUT, P.: Učebnice jazyka C – 2. díl, 4 vyd., České Budějovice: KOPP, 2008.
 • HEROUT, P.: Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 271, viii s. ISBN 978-80-7232-383-8.
 • WIRTH, N.: Algorithms data structures=programs. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976, 366 p. ISBN 01-302-2418-9.
 • VIRIUS, M.: Základy algoritmizace. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-010-1346-4.
 • KLEMENS, B.: 21st Century C: C Tips from the New School, O'Reilly, 2014.
 • KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M.: The C Programming Language. Prentice-Hall, 2012.

Anotace

The course is an introduction to algorithmization and fundamentals of programming in C language. The use of a procedural approach is emphasized and the student learns the principles of procedural programming, how to work with data types, language expressions and commands, the principle of calling functions and passing parameters. Acquired skills should be used to solve particular tasks. Students can divide a problem into sub-problems and solve it with a system of procedures (functions) in the given programming language.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím