Tvorba internetových stránek

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětTvorba internetových stránek (TIS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • www stránky – základní části, obrázky, tabulky
 • Obrázky – klikací mapy, pozicování pomocí tabulky, formuláře, HTML5
 • Nastavení hlavičky stránky, validace
 • Kaskádové styly – úvod, vlastnosti písma, barvy a pozadí, úprava slov, třídy, formátování textu, boxy, umístění stylů
 • Kaskádové styly, rámečky, obrázkové pozadí, z-index, tabulky, pseudotřídy, seznamy
 • Pozicování pomocí kaskádových stylů
 • JavaScript – úvod, proměnné, funkce, větvení, logické operátory, dialogová okna, cyklus, okna, kontrola formulářů, objekty
 • PHP – datové typy, pole, operátory, větvení, cykly, funkce
 • Formuláře a jejich kontrola, regulární výrazy
 • Databáze, přístup k databázi pomocí PHP
 • Práce s více tabulkami současně v PHP, PDF
 • Zabezpečení stránek, cookies, session
 • PHP datum a čas, textové řetězce

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • LACKO, L. Ajax hotová řešení. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 269 s. ISBN 978-80-251-2108-5
 • LAVIN, P. PHP - objektově orientované: koncepty, techniky a kód. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 211 s. ISBN 978-80-247-2137-8
 • SCHLOSSNAGLE, G. Pokročilé programování v PHP 5. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2004. 640 s. ISBN 80-86815-14-5
 • SHARKIE, C. a A. FISHER. Responzivní webdesign: okamžitě. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-802-5143-841

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní webové technologie jako například html, css, javascript, php pro tvorbu webové aplikace. Dalším cílem je, aby student uměl pracovat s bází dat a pomocí aplikace tato data zobrazovat, mazat, přidávat a opravovat.
Znalosti: Student zná jazyk html (xhtml), kaskádové styly a javascript pro vytváření www stránek. Dále zná základy skriptovacího jazyka pro vytváření webové aplikace. Umí pracovat s bází dat a pomocí php s těmito daty pracovat.
Dovednosti: Student umí navrhnout a realizovat jednoduchou webovou aplikaci, která pracuje s databází. U této aplikace umí realizovat různé uživatelské přístupy (práva).
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v trendech vytváření webových stránek a webových aplikací.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím