Úvod do databázových systémů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětÚvod do databázových systémů (DB1-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Data a informace, modelování reality
 • Základy softwarového inženýrství
 • Databázový systém, SŘBD, databázové modelování
 • Konceptuální model
 • Relační model dat
 • Relační algebra
 • Transformace E-R schematu do RMD
 • Jazyk SQL - jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci s daty, dotazování
 • Základy normalizace

Doporučená literatura

 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. Studijní opora. Jihlava: VŠPJ, 2014. ISBN 978-80-87035-88-7.
 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. Sebrané přednášky.
 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. Sbírka řešených příkladů ke cvičením. Jihlava: VŠPJ, 2011.
 • VALENTA, M. Databázové systémy [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-DBS
 • POKORNÝ, J. - HALAŠKA, I. Databázové systémy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 148 s. ISBN 80-01-02789-9.
 • VALENTA, M. Jazyk SQL [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-SQL
 • PostgreSQL Documentation [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné z: https://www.postgresql.org/docs/

Anotace

Předmět je úvodem do databázových systémů. Zabývá se metodikou návrhu a základy implementace databázových systémů. Věnuje se konceptuálnímu modelování, návrhu a normalizaci relačního schématu a jazyku SQL.Znalosti: Student zná základní teorii a principy týkající se konceptuálního návrhu databáze, logického (zejména relačního) modelu a dotazování. Student zná základy normálních forem a normalizace.Dovednosti: Student umí navrhnout konceptuální model databáze, transformovat jej do logického modelu a implementovat databázi v rámci zvoleného databázového stroje. Student ovládá základní práci s databází v jazyce SQL, tj. tvorbu a změnu databázového schématu, vkládání, mazání a úpravu dat, tvorbu dotazů nad databází.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím