Podnikové informační systémy

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětPodnikové informační systémy (PIS-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Hana Vojáčková, Ph.D. ( vojackova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 4 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 4 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 4 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 4 4 kr. KZ

Sylabus

 • Informace, informační systém, rozdělení informačních systémů, požadavky na vývoj informačního systému.
 • Teoretická východiska pro vývoj informačního systému, tvorby architektury IS, pojetí byznys procesů a transakcí, postupy verifikace procesní a datové analýzy.
 • Hlavní zásady implementace informačního systému, výběr vhodného software nebo/ a technologie, moderní přístupy/ softwarové technologie pro realizaci informačních systémů.
 • Objektová metodika pří budování IS, modelování procesů a dat, nové přístupy při řešení IS pro podporu byznys procesů.
 • Praktická ukázka postupu při vývoji IS pomocí metod objektově orientovaného přístupu.
 • Základní principy podnikových aplikací kategorie ERP (Enterprise Resource Planning), jednotlivé části a vazby na další aplikační subsystémy.
 • Základní principy podnikových aplikací kategorie CRM (Customer Relationship Management), jednotlivé části a vazby na další aplikační subsystémy.
 • Základní principy podnikových aplikací kategorie SCM (Supply Chain Management), jednotlivé části.

Doporučená literatura

 • MIŠOVIČ, M. Informační systémy. Studijní opora VŠP Jihlava, 2011.
 • GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 3., aktualizované vydání Grada, 2015, 240s. ISBN 978-80-247-5457-4.
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné vydání. Grada, 2012, 323s. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • ROMNEY, M. B., STEINBART, P.J. Accounting Information Systems, 12e nebo novější. Prentice Hall, 2012, 720s. ISBN 978-01-325-5262-2.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s principy a metodami softwarových aplikací používaných v informačních systémech, postupy návrhu, realizace a provozu informačních systémů. Hlavní pozornost je zaměřena na objasnění aplikací kategorie ERP (Enterprise Resource Planning), jejich funkcionalitu a vazbu na další podnikové aplikace, zejména SCM (Supply Chain Mangement), CRM (Customer Relationship Management). Studenti budou současně seznámeni na příkladu ERP s postupem implementace podnikového IS.


Znalosti: Student zná principy a metody softwarových aplikací v informačních systémech pro podporu byznys procesů ve všech typech organizací.


Dovednosti: Student má znalosti v oblasti implementace, testování, provozování a praktického použití ERP v podnikové praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím