Bakalářská práce

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětBakalářská práce (BP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 6 6 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. ZA

Sylabus

  • Odborné, metodické i formální vedení studenta zvoleným vedoucím při zpracování bakalářské práce.

Doporučená literatura

  • Šablona ZP VŠPJ (PDF/DOCX), interní dokument VŠPJ
  • MOLNÁR, Z., MILDEOVÁ, S., ŘEZANKOVÁ, H., BRIXÍ, R., KALINA, J. Pokročilé metody vědecké práce. Praha: Profess Consulting 2012, 170 s., ISBN 978-80-7259-064-3.

Anotace

Tento předmět podporuje závěrečnou fázi zpracování diplomové práce. Jeho cílem je průběžné vedení studenta při zpracování finální textové verze diplomové práce na základě podkladů, získaných v Semináři k bakalářské práci. Výsledný dokument musí obsahově odpovídat stanoveným cílům i požadavkům vedoucího a po formální stránce splňovat požadavky, stanovené v této oblasti interními předpisy. Výuka je tvořena cvičeními, na kterých vedoucí zopakuje studentům základní principy akademického psaní, zdůrazní nejdůležitější body z aktuálních požadavků na zpracování závěrečné práce a seznámí je se standardní šablonou závěrečných prací VŠPJ. V dalších cvičeních studenti vzájemně diskutují průběžný vývoj svých dokumentů. V závěrečných hodinách proběhnou zkušební prezentace k obhajobám. Kromě společné výuky se studenti individuálně scházejí se svým vedoucím a řeší specifické odborné, metodické nebo formálních problémy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím