Multimédia

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětMultimédia (MUM)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Bezeztrátové a ztrátové kompresní algoritmy
 • Základy počítačové grafiky (vektorová a rastrová grafika, 3D)
 • Reprezentace signálu v časové a kmitočtové oblasti
 • Digitální fotografie – záznam, zpracování, formáty, komprese
 • Digitální audio – záznam, zpracování, formáty, komprese
 • Digitální video – záznam, zpracování, formáty, komprese
 • Streamování audia a videa

Doporučená literatura

 • BUREŠ, Z. Multimédia. Sebrané přednášky.
 • Studijní opora v LMS Moodle
 • BERKA, R. a kol. Multimédia I. Praha: ČVUT, 2010. 178 s. ISBN 978-80-01-05859-6.
 • BURIÁNEK, J. Multimediální a grafické aplikace [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-MGA
 • HOLUB, J. Komprese dat [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/MI-KOD

Anotace

Předmět probírá základní aspekty záznamu, zpracování a produkce multimediálních signálů, zejména se zřetelem k tvorbě webových a multimediálních prezentací.


Znalosti: Student zná principy záznamu a zpracování audio a video signálu a grafických objektů. Zná metody ztrátové a bezeztrátové datové komprese, zejména ve vztahu k multimediálním signálům.


Dovednosti: Student umí používat odpovídající prostředky pro pořízení, záznam, zpracování, kompresi a publikování grafiky, audio a video signálu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím