Anglický jazyk 1/FŘ-u2

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk 1/FŘ-u2 (ANJ2-2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 CJ 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Osnova předmětu:
 • 1. Gold B1+ - Unit 7 - Well-being
 • 2. Introduction to management, style and techniques in management
 • 3. Gold B1+ - Unit 8 - Nature study
 • 4. Managerial Skills and the Organizational Hierarchy
 • 5. Gold B1+ - Unit 9 - Future society
 • 6. Planning and organizing in management
 • 7. Gold B1+ - Unit 10 - Global culture
 • 8. Staffing in management
 • 9. Gold B1+ - Unit 11 - Style and design
 • 10. Leading in management
 • 11. Gold B1+ - Unit 12 - Science and discovery
 • 12. Controlling in management

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  Studijní opora v LMS Moodle
 • EDWARDS, Lynda, Jon NAUNTON, Clementine ANNABELL, Louise MANICOLO, Rawdon WYATT, Helen CHILTON a Jacky NEWBROOK. Gold: B1+Pre-First. New edition. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-20231-0.
 • COTTON, David, David FALVEY a Simon KENT. Market Leader: New Edition. 2. Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2007. ISBN 978-1-4058-1296-2.
 • Doporučená literatura:
 • KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management: A global perspective. Singapore: McGraw-Hill Education (Asia), 2005. ISBN 007-123946-4.
 • ROBBINS, S. P., COULTER, M. A. Management. 14th edition. Pearson Education, 2018. ISBN 978-1-292-21583-9
 • BAKALÁŘOVÁ, N. Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad. Praha: ARSCI, 2015. ISBN 978-80-7420-042-7.
 • PETERS, S., GRÁF, T. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha: Polyglot, 2014. ISBN 80-86195-00-7.
 • FIALOVÁ, H., FIALA, J. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. Praha: A plus, 2014. ISBN 978-80-8768-102-2.
 • MURPHY, R. English Grammar in Use: For Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4

Anotace

Cílem předmětu dané úrovně je zvládnutí odborného jazyka z oblasti managementu a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace. 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích. 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím