Praktikum z účetnictví na PC

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětPraktikum z účetnictví na PC (PUPC)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Jana Novotná ( jana.novotna@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Specifika vedení účetnictví pro právnické osoby a vedení daňové evidence pro fyzické osoby. Seznámení s možnostmi ekonomického Systému Money S3.
 • 2. Založení a nastavení nové agendy, nového účetního roku, nastavení parametrů, zálohování a správa dat, rozlišení plátců a neplátců DPH, navedení počátečních stavů.
 • 3. Číselné řady, předkontace, účtová osnova, analytické účty. Účtování pokladních dokladů, tiskové výstupy, úhrady pokladnou a vazby, pokladní knihy, stav hotovosti.
 • 4. Fakturace, vystavování faktur, faktury plátců a neplátců DPH, ověřování DIČ obchodních partnerů, náležitosti faktur, zaúčtování faktur, faktury s více položkami, zálohové faktury, vyúčtovací faktury, daňové doklady. Kniha faktur.
 • 5. Banka, úhrady bankou, částečné úhrady, vazby účetních dokladů, zaúčtování bankovních operací, automatické párování bankovních dokladů přes tzv. Homebanking, kniha bankovních dokladů, přidání bankovního účtu v cizí měně, nastavení směnných kurzů.
 • 6. Závazky a pohledávky z obchodních vztahů, interní doklady, vzájemné zápočty, úhrady platební kartou, postup účtování transakcí přes platební brány, přenesená daňová povinnost
 • 7. Majetek v účetním softwaru Money S3, vedení evidence, karty majetku, zařazení do užívání, způsoby odpepisování majetku a zaúčtování odpisů.
 • 8. Zaměstnanci, založení a nastavení karet zaměstnance, nastavení parametrů pracovních poměrů pro různé druhy pracovně-právních vztahů, odměna za výkon funkce jednatele, nastavení mzdového období a předkontací
 • 9. Zadávání a tvorba mezd, příplatky, srážky, odměny/prémie, nepřítomnosti, hromadné zaúčtování mezd, výplatní pásky, mzdové listy, přehledy o výši pojistného na sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti.
 • 10. Zpracování přiznání k DPH, zpracování kontrolního hlášení, souhrnné hlášení, kontrolní sestavy a jejich vazby, zpracování výstupu pro podání, nastavení software pro propojení s datovou schránkou. Dodateční, opravná, následná podání.
 • 11. Inventarizace účtů, pohyby na účtech, saldo, účetní deník, knihy dokladů, stavy hotovosti, bankovních účtů, kontrolní sestavy, specifika u daňové evidence
 • 12. Účetní závěrka – závěrkové operace, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výpočet daně z příjmů, příloha k účetní závěrce, tiskové sestavy
 • 13. Dokumentace ve vztahu k finančnímu úřadu – přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně navazujících výkazů. Exporty souborů z Money S3 ve formátu xml, práce s portálem finanční správy, impotrty z Money S3, kontrolní mechanismy

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • Online příručka a videonávody k obsluze programu Money S3. Dostupné z: https://money.cz/navod/kategorie/navody-s3/videa/.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021. Praha: Anag, 2021. ISBN 978-80-7554-303-5
 • SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-570-5
 • ŠTEKER, K., OTRUSINOVÁ, M. Jak číst účetní výkazy – Základy českého účetnictví a výkaznictví. Praha: Grada 2016, ISBN 978-80-271-0048-4.
 • DUŠEK, J., Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle. Praha: Grada 2018. ISBN 978-80-271-0867-1.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty znalostmi na komplexní zpracování účetnictví právnické osoby a daňové evidence fyzické osoby jakožto účetní jednotky v horizontu jednoho účetního období včetně řešení daňových aspektů, které s účetnictvím souvisí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím